U bent hier:

Netwerk Lezen op School. Doe je mee?

De inspiratie- en ontmoetingsdagen brengen leraars en mensen uit het veld samen om ideeën en lestips rond lezen uit te wisselen. We garanderen je: na elke bijeenkomst ga je vol inspiratie, met materiaal en concrete tips terug naar je school.

Iedereen Leest engageert zich als partner om samen met CANON Cultuurcel dit netwerk van experten mee uit te bouwen. De rode draad is Lezen op school. Leerkrachten zijn immers de belangrijkste schakel in het leesbeleid op school. Boekenjuffen en -meesters zijn dé ambassadeurs van leesplezier, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het hele schoolteam. Er zijn immers veel goede redenen om leesplezier op school een plaats te geven. Elke leerling wordt er beter van, want wie graag leest, zal meer én beter lezen. 

Samen werk maken van inspirerende leesomgevingen op school, daar zetten CANON Cultuurcel en Iedereen Leest tijdens deze inspiratie- en ontmoetingsdagen volop op in. We nodigen interessante sprekers uit, laten (jeugd)auteurs aan het woord, organiseren bezoeken aan inspirerende plaatsen én er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en praktijken door de leerkrachten zelf. Deelnemende leerkrachten kunnen ook zelf thema’s aanbrengen waarrond ze graag willen werken. 

Naast het bij elkaar brengen van alle genomineerden en laureaten van de afgelopen jaren zetten we dit nieuwe, netoverschrijdende netwerk ook open voor leerkrachten uit heel Vlaanderen en Brussel die zich willen vastbijten in leesplezier en in het werken met boeken in en buiten de klas. Hoe meer leerkrachten het belang en de rol van boeken en leesplezier delen, hoe meer leerlingen met het leesvirus kunnen besmet worden.   

Deze dagen bijscholing zijn volledig gratis en we voorzien aanwezigheidsattesten. 

 

De volgende Netwerkdag Lezen op School 

De volgende Netwerkdag vindt plaats op woensdag 11 oktober 2017. Het thema van de dag is KJV en voorlezen. Het concrete dagprogramma lanceren we begin september, maar je kan je nu al inschrijven.

Noteer in je agenda:

  • Woensdag 11 oktober 2017 - Thema KJV en voorlezen
  • Woensdag 17 januari 2018 - Thema Jeugdboekenmaand 2018: wetenschap & techniek
  • Woensdag 21 maart 2018 - Inspiratie voor een leuk boekenproject op school
  • Woensdag 30 mei 2018 - Werken met poëzie én slotfeest Beste Boekenjuf/meester 2018

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van CANON Cultuurcel of Iedereen Leest (of beiden!) om op de hoogte te blijven van toekomstige netwerkdagen en acties rond lezen op school.

  • Deel deze pagina