U bent hier:

Subsidies voor creatieve schoolprojecten

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Er zijn heel wat manieren om subsidies te krijgen voor een cultuurproject op school.
Op cultuurkuur.be kan je een aanvraag doen voor een vervoerssubsidie (dynamoOPWEG) of voor een cultuurproject (dynamoPROJECT).

Hier vind je een lijst van andere subsidies die worden verleend door steden, gemeentes, provincies, fondsen, enz.(opgesteld i.s.m. KlasCement ).

Heb je zelf nog weet van een subsidie? Mail je suggestie naar dynamo [at] ond.vlaanderen.be (subject: Suggestie%20subsidie) (Mail je suggestie naar )

Subsidies kunst en cultuur

logo-zutendaal.jpg

De gemeente ondersteunt basisscholen uit Zutendaal die een culturele activiteit organiseren of bijwonen. Culturele activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn voorstellingen (theater, muziektheater, muziek, dans), filmvertoningen, …

zedelgem.jpg

De gemeente Zedelgem biedt scholen gevarieerde en kwalitatieve schoolvoorstellingen aan. Kinderen en jongeren maken op die manier kennis met kunst en cultuur en worden geprikkeld om hun culturele ontdekkingstocht verder te …

Staden.jpg

Scholen die een project plannen dat cultuur en gemeenschapsvorming in Staden stimuleert, kunnen daarvoor een subsidieaanvraag indienen.

Aan het project moeten minimaal twee Stadense verenigingen meewerken en de organisatie ervan …

Putte.jpg

Scholen uit Putte die een project willen uitwerken naar aanleiding van culturele evenementen zoals Gedichtendag, Open Monumentendag, Erfgoeddag of de Week van de Amateurkunsten kunnen daarvoor een subsidieaanvraag indienen.

Merelbeke.JPG

Gemeente Merelbeke voorziet subsidie voor scholen die educatieve projecten organiseren. 

Melle.jpg

Vernieuwende culturele projecten die plaatsvinden in Melle en toegankelijk zijn voor een breed publiek, maken kans op financiële ondersteuning.

Bij het toekennen van de subsidie aan je project houdt de gemeente rekening met volgende …

Kortijk_TRANZIT.jpg

Scholen die jeugdprojecten plannen rond bv. dans, muziek, skaten en graffiti kunnen bij JC TRANZIT terecht voor know how en begeleiding, infrastructuur en materiaal.

Daarnaast biedt het jeugdcentrum de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een …

SInt-Niklaas.png

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. Deze samenwerking creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en …

Hasselt.png

Stad Hasselt ondersteunt via dit projectsubsidiereglement scholen die een vernieuwend of experimenteel cultureel project opzetten. Het project moet plaatsvinden in Hasselt en zich richten tot een ruim en bovenlokaal publiek
. 

buchenwald_logo_tcm16-31155.jpg

Stad Leuven ondersteunt secundaire scholen die met hun laatstejaars deelnemen aan een zesdaagse studiereis naar Buchenwald en Weimar.

Het concentratiekamp van de trage dood Buchenwald was tijdens Wereldoorlog II voor vele Leuvenaars het eindpunt van …

KlasOpStap.jpg

Om scholen en leerlingen te ondersteunen bij meerdaagse uitstappen voorziet de
stad Antwerpen een subsidiëring van meerdaagse extra-murosuitstappen.
De ondersteuning is er voor leerlingen van alle schoolnetten.

VGC_edu.jpg

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kent subsidies toe aan Nederlandstalige scholen in Brussel die educatieve initiatieven organiseren als aanvulling van hun reguliere onderwijsopdracht.

Educatieve initiatieven dekt een brede waaier aan inhouden en …

Muziekbank.jpg

De Muziekbank, een initiatief van het Streekfonds West-Vlaanderen, zet in op de aankoop van muziekinstrumenten voor kansarme kinderen en jongeren in West-Vlaanderen.

De Muziekbank richt zich tot de groeiende groep kinderen en jongeren die niet de …

Streekfonds_Limburg.jpg

Een Hart voor Limburg biedt financiële steun aan sociaal-maatschappelijke projecten die de regio ten goede komen. Scholen die een project plannen dat kansen creëert voor kinderen en jongeren uit Limburg kunnen een steunaanvraag indienen …

overdegrens_vlaggen.jpg

Met het subsidiereglement grensoverschrijdende uitwisselingen wil de provincie je laten proeven van wat Europa in de praktijk is. Daarnaast wil ze een meer structurele samenwerking met partners uit de Europese regio’s stimuleren, in het …

CERA_lokale-onderwijsinitiatieven.jpg

Onderwijs is een basisrecht voor iedereen. Sterke lokale onderwijsinitiatieven dragen bij aan de leefbaarheid, verbondenheid en nabijheid van lokale gemeenschappen, dorpen en wijken.

Wil je met je school een project opzetten in je regio en kan …

prijs_focus_aarde.JPG

GIP mee voor de Prijs Focus Aarde 2016-2017!

Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde als onderwerp hebben. De invalshoek …

literaire_helden_1.jpg

Wie is jouw literaire held? Op deze vraag antwoorden maar liefst 31 auteurs in de vorm van een bijzondere auteurslezing. Een auteurslezing waarin niet zijzelf, maar wel hun favoriete boeken van een overleden Nederlandstalige collega centraal …

auteurslezingen.png

Wil je graag een auteur, illustrator, vertaler of striptekenaar uitnodigen in je school? Dat kan met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). 

Het VFL betaalt een gedeelte van het auteurshonorarium (100 euro) en zorgt voor de …

PrinsFilipsfonds.jpg

Elkaar leren kennen en waarderen over de afkomst en de taalgrenzen heen: dat is de doelstelling van het Prins Filipfonds. Dankzij de acties van het Fonds hebben de voorbije jaren tienduizenden personen elkaar ontmoet vanuit een culturele en …