U bent hier:

dynamo3

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

 

dynamo3 is een subsidieproject van CANON Cultuurcel. Het is de motor om met cultuur op school aan de slag te gaan.
Op Cultuurkuur kunnen culturele partners en scholen elkaar vinden.

 • Contacteer dynamo3 via email:    dynamo [at] ond.vlaanderen.be.

 Naast dynamo zijn er nog heel wat andere subsidies van steden en gemeenten, fondsen,... We verzamelen ook deze subsidies samen met Klascement in een handig overzicht.

dynamoOPWEG

Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.

dynamoPROJECT

Met dynamoPROJECT kan je maximum 1500 euro krijgen voor een creatief schoolproject. Daarbij leg je met minimum 1 externe culturele partner een langer actief traject af op maat van de school.

 

Handleidingen dynamoOPWEG 

HANDLEIDING ‘Registreren, inloggen, je schoolpagina vinden en dynamobeheerder worden’ 

Reglement dynamoOPWEG

 1. dynamoOPWEG is bedoeld voor kleinschalige educatieve activiteiten (maximum 30 personen per rit) in de omgeving van de school en niet voor schoolreizen.
 2. dynamoOPWEG brengt je gratis met De Lijn via hun reguliere dienstverlening naar culturele bestemmingen  en terug.
 3. De verplaatsing gebeurt enkel op weekdagen tijdens de daluren: van 9.00 uur tot 15.30 uur en na 18.30 uur. Op woensdag tussen 11.45 uur en 13 uur geldt dit aanbod niet. Het deeltijds kunstonderwijs mag ook op zaterdag gebruik maken van het aanbod. De regioverantwoordelijke kan goedgekeurde ritten weigeren tijdens verwachte piekmomenten rond examenperiodes. De regioverantwoordelijke neemt hiervoor contact op met de school in kwestie.
 4. Op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van de Lijn volgens de bestaande dienstregeling.
 5. Ondervind je moeilijkheden tijdens je rit? Meld dit aan dynamo [at] ond.vlaanderen.be.

  Klachten en opmerkingen melden we aan de Lijn en omgekeerd. Een woord van dank is ook steeds prettig om te horen.

 6. CANON Cultuurcel en De Lijn hebben het recht om bij misbruik scholen uit de lijst van gebruikers te schrappen.
 7. De logo’s van dynamo3, Cultuurkuur en De Lijn moeten telkens opgenomen worden bij de briefwisseling (bv. aan ouders) en publiciteit (affiche, flyer, uitnodiging) in verband met dynamoOPWEG.

 

Naar boven

Wat is een culturele bestemming?

Naast musea, culturele centra en gemeenschapscentra kunnen ook bibliotheken, academies en bioscopen zich registreren als culturele bestemming. Deze bestemmingen engageren zich om een school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking.

Hoe zoek ik een culturele bestemming?

Hoe word ik als organisatie een culturele bestemming?

Ben je een culturele organisatie en wil je graag dat scholen gratis met De Lijn naar je toe kunnen komen? Maak eerst een organisatiepagina aan op Cultuurkuur.

Neem dan contact op met CultuurNet via vragen [at] cultuurkuur.be. Zij helpen je bij het maken van een pagina op Cultuurkuur en maken van jouw organisatie een culturele bestemming. Zodra dit in orde is, verschijnt achter de naam van je organisatie het buslogo. Dit laatste kan enkele werkdagen duren.


Nuttige adressen van De Lijn

De Lijn staat klaar om je vragen te beantwoorden.

Je vindt de regioverantwoordelijke per provincie terug in deze pdf

Naar boven

Handleidingen dynamoPROJECT 

HANDLEIDING ‘Registreren, inloggen, je schoolpagina vinden en dynamobeheerder worden’ 

HANDLEIDING ‘Een dynamoPROJECT indienen’ 

Reglement dynamoPROJECT

Indiendata

 Je kan je project online indienen uiterlijk op

 • 15 november voor projecten die plaatsvinden tussen 1/02 en 30/06 van het daaropvolgende kalenderjaar.
 • 15 mei voor projecten die plaatsvinden tussen 1/09 van hetzelfde kalenderjaar en 31/01 van het daaropvolgende kalenderjaar.

Algemene voorwaarden

Privéscholen komen niet in aanmerking voor subsidies. Enkel scholen met een instellingsnummer hebben recht op subsidies.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project:

 • ingediend worden door middel van het volledig ingevulde online aanvraagformulier, dat beschikbaar gesteld wordt op de door de Vlaamse Regering aangewezen website www.cultuurkuur.be.
 • tijdig ingediend worden, hetzij uiterlijk op 15 mei voor projecten die uitgevoerd worden in de daaropvolgende periode van 1 september tot en met 31 januari van het aansluitende kalenderjaar, hetzij uiterlijk op 15 november voor projecten die uitgevoerd worden in de daaropvolgende periode van 1 februari tot en met 30 juni van het aansluitende kalenderjaar. (Had je school echter in de vorige ronde al een goedgekeurd project, dan moet je een ronde overslaan.)
 • volledig uitgevoerd worden hetzij in de periode die start op 1 september en eindigt op 31 januari van hetzelfde schooljaar, hetzij in de periode die start op 1 februari en eindigt op 30 juni van hetzelfde schooljaar.
 • gekoppeld zijn aan het lesgebeuren. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de middag of na de schooluren komen niet in aanmerking.
 • ingediend worden per vestigingsplaats waar het project plaatsvindt.
 • origineel zijn en dus geen kopie of herhaling van een ander project.
 • langer dan 1 dag duren.

 De logo’s van dynamo3 en Cultuurkuur moeten telkens opgenomen worden bij de briefwisseling (bv. aan ouders) en publiciteit (affiche, flyer, uitnodiging) in verband met het dynamoPROJECT.

Inhoudelijke voorwaarden

Een dynamoPROJECT moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

 • de ontplooiingskansen van de leerling vergroten.
 • een meerwaarde betekenen voor de cultuurvisie van de school.
 • op maat zijn van de school.
 • opgezet zijn met de kwalitatieve inbreng van en samenwerking met een externe partner.

Elke wijziging in het project (bv. het veranderen van externe partner) moet schriftelijk en op voorhand worden aangevraagd bij dynamo [at] ond.vlaanderen.be . De inhoud van het project mag niet veranderen. De jury keurt een project immers goed op basis van de inhoud die ze leest.

 Financiële voorwaarden

Welke projectkosten komen in aanmerking?

Het maximale ondersteuningsbedrag voor een creatief schoolproject is 1500 euro. Deze subsidie kan je gebruiken voor 4 soorten projectkosten

1. Samenwerken met een externe partner

Het betrekken van een externe partner in het project brengt een unieke en verrijkende dynamiek met zich mee. Dit is de hoofddoelstelling van een dynamoPROJECT. Je mag de subsidie dan ook maximaal gebruiken voor kosten die hiermee samengaan. Een samenwerking behelst meer dan enkel ingaan op een bestaand aanbod. Een project uitwerken waarin zowel de sterktes van de school als die van de externe partner tot uiting komen, is het streefdoel. Het is dus belangrijk dat beide partijen rond de tafel zitten en hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

2. Door leerlingen creatief te verwerken materiaal

Je kan in het kader van je projectidee materiaal aankopen dat tijdens het project verwerkt zal worden door de leerlingen. Met de dynamosubsidie kan je hiervoor maximum 500 euro terugvorderen.

Stof voor een modeproject, schildersdoek voor een beeldend project of planken voor een designproject zijn mogelijke voorbeelden. Denk je ook aan duurzaamheid en ecologie? Maak bewuste materiaalkeuzes en ga bij voorkeur voor duurzaam of recycleerbaar materiaal.

Wat niet in aanmerking komt:

 • aankoop of huur van audiovisueel materiaal
 • huur van materiaal (kostuums, decor, geluidsinstallatie …)
 • huur van infrastructuur (zaal …)
 • aankoop of huur van educatief materiaal of didactische methodes (leskoffers, handleidingen, educatieve pakketten, boekenpakket … )
 • verblijfskosten
 • maaltijdonkosten of kosten voor recepties
 • drukwerk of fotokopieën
 • dossierkosten of administratieve kosten
 • geschenken en representatieonkosten
 • nascholingen of vormingen voor leerkrachten
 • hardware- en softwaremateriaal
 • meubilair
 • verzekeringen
 • SABAM

 3. Vervoerskosten

Ga je in het kader van het dynamoPROJECT naar een culturele bestemming, dan mag je maximum 500 euro van de gemaakte vervoerskosten inbrengen.

Via dynamoOPWEG kan je met groepen tot 30 personen gratis gebruik maken van de diensten van De Lijn om naar culturele bestemmingen te reizen.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

 4. Toegangsgeld

Voor een bezoek aan een culturele bestemming dat past binnen het kader van je dynamoPROJECT, kan je tot maximum 250 euro aan toegangsgeld inbrengen.

 

Veel gestelde vragen

Wanneer wordt het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald?

Hoe bewijs je de kosten die je voor het dynamoPROJECT maakt?

Waar moet ik op letten wanneer ik met een andere school samenwerk in een dynamoPROJECT?

Mag je voor hetzelfde project ook subsidie aanvragen bij andere subsidieverleners?

Wat doe je wanneer je nog andere inkomsten hebt voor het dynamoPROJECT?

 

Wanneer wordt het goedgekeurde subsidiebedrag uitbetaald?

De kosten die je maakte voor je dynamoPROJECT, schiet je eerst voor en vorder je na afloop van het project terug bij CANON Cultuurcel. Daartoe stel je een inhoudelijk en financieel verslag op dat je uiterlijk 30 dagen na de in de aanvraag opgegeven einddatum opstuurt naar CANON Cultuurcel. Ben je te laat, dan wordt het bedrag niet meer uitbetaald.

 

Hoe bewijs je de kosten die je voor het dynamoPROJECT maakt?

 Gemaakte kosten moeten steeds met facturen en onkostennota’s bewezen worden. Facturen kunnen maar eenmaal als bewijsstuk doorgegeven worden. Facturen en dergelijke worden bewaard op school. Deze kunnen opgevraagd worden ter inzage door CANON Cultuurcel.

Op een factuur of onkostennota moet duidelijk te lezen staan:

 • De datum: deze moet dateren na de datum van de e-mail waarin bevestigd wordt dat je aanvraag is goedgekeurd en na de startdatum opgegeven in je goedgekeurde projectaanvraag.
 • Een beschrijving van de gemaakte kosten, bv. schildersdoeken, lasdraad.
 • Gaat het om kosten van een workshop, een activiteit, een bezoek of een vervoerskost, dan staat de datum van die activiteit vermeld op de factuur. Deze datum valt tussen de in de aanvraag opgegeven begin- en einddatum van het project en tijdens de schooldagen, niet tijdens schoolvakanties.

   

  Waar moet ik op letten wanneer ik met een andere school samenwerk in een dynamoPROJECT?

  Elke school maakt zijn eigen inhoudelijk en financieel verslag op. 

  Draag je met verschillende scholen samen de kosten van een grotere factuur? Neem die factuur dan op in alle financiële verslagen en geef per school duidelijk aan welk deel ze voor haar rekening neemt. Uiteraard kan 1 factuur niet 2 keer vergoed worden.

   

  Mag je voor hetzelfde project ook subsidie aanvragen bij andere subsidieverleners?

  Subsidiëring van het project door meerdere subsidieverleners is mogelijk. Wat uiteraard niet mag, is dubbelsubsidiëring. Dit wil zeggen dat je dezelfde kosten tweemaal laat vergoeden. Daarom moet je in het kostenplaatje aangeven welke andere subsidies je voor het project reeds verkregen hebt of nog mogelijk kan krijgen en bij welke subsidieverlener. CANON Cultuurcel houdt zich het recht toe informatie op te vragen bij andere organisaties teneinde dubbelsubsidiëring uit te sluiten.

   

  Wat doe je wanneer je nog andere inkomsten hebt voor het dynamoPROJECT?

   In je aanvraag geef je ter info een raming van de inkomsten voor het dynamoPROJECT.

   

  Wettelijke omkadering dynamo3

   

  Logo's

   

  Naar boven