U bent hier:

Kijk, ik speel!

De basisschool Hof Pepijn in Landen wil inzetten op een speelplaats waar meer en beter wordt samengespeeld. Ze deden daarom beroep op Wim Collin van Hikke takke toe. Hij ging met het 1ste tot het 6de leerjaar op een creatieve manier aan de slag om het samenspelen te vergroten.

Een speelplaats waar iedereen met elkaar speelt

‘We hebben plannen voor een speelpleinrenovatie’, vertellen juffen Corry Loots en Tine Nijs. ‘De klemtoon ligt op het creëren van een uitdagende en aantrekkelijke speelplaats waar kinderen creatief en sportief zijn. Dit project vormt een eerste aanzet. Kinderen weten vaak niet zo goed wat ze moeten doen op de speelplaats en dan slaat de verveling toe. We willen dit vermijden door een speelplaats te creëren waar iedereen met elkaar speelt.’

‘Een goede externe partner, daar staat en valt alles mee! We leerden Wim kennen via andere scholen die een positieve samenwerking met hem achter de rug hadden’, vertelt Corry van het tweede leerjaar. ‘Ik had zelf ook al enkele vormingen van hem gekregen.’

Een schoolbreed project

‘We startten met het project in september, omdat het weer dan nog lekker warm was. De leerkrachten voerden eerst kringgesprekken met de kinderen om ideeën uit te wisselen over hoe zij graag willen dat de speelplaats eruit zou zien.’

Wim nam daarna de kinderen twee volledige dagen onder zijn armen. De nadruk lag op het vergroten van het samenspelen en op het (her)ontdekken van talenten bij kinderen én leraren. Als inleiding op de activiteit vertelde Wim een interactief verhaal. De kinderen werden er helemaal door meegevoerd. Tijdens een workshop kampen bouwen maakten de kinderen kampen waarin ze konden zitten met stokken en doeken. Bij creatief timmeren werden figuurtjes gemaakt op hout en in de workshop techniek gingen de kinderen aan de slag met stokjes en piepschuim.

De ouderverenging en de leerlingenraad werden ook betrokken bij het project. De oudervereniging organiseerde een klusjesdag op school. Ze hebben ook verschillende hoeken gemaakt op de speelplaats zoals de creatieve, de stille en de muziekhoek. De oudervereniging kijkt heel positief terug op dit project. De leerlingenraad bestaat uit kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar. Ze organiseerden groepsspelen met dans en muziek op dinsdag- en vrijdagmiddag die door de oudste kinderen werden begeleid onder de naam ‘speelmaatjes’. ‘We voorzagen ook speelkoffers waar de kinderen mee konden spelen. De speelplaats wordt dus stap voor stap verfraaid.’

Meer en beter samenspelen

‘De activiteiten waren geknipt voor de kinderen’, vertelden Corry en Tine. ‘De inhoud en de werkwijze van de workshops gaven we onderling aan elkaar door binnen het schoolteam. Zo konden de kinderen die een workshop niet meemaakten, toch nog genieten van de activiteiten. Ook tonen de kinderen op de speelplaats aan de andere kinderen wat ze gedaan hebben. Zo ontstaat er een samenspel en een enorme interactie tussen de verschillende leerjaren. Als het mooi weer is, worden de stokken terug boven gehaald en worden er kampen gebouwd zoals met Wim.’

‘Het project had niet enkel een positieve invloed op de kinderen, maar ook op de leraren. Wim leidde de workshop waardoor wij als leerkracht actief konden deelnemen. Door de creatieve inbreng van Wim kregen we nieuwe ideeën om toe te passen in onze lessen. De kinderen plukken daar de vruchten van.’

Tips van Corry en Tine:

  • Maak op tijd afspraken met je externe partner(s) zodat je niet in tijdsnood komt.
  • Kies een externe partner die past bij jouw school en het project.
  • Kijk naar de noden van de kinderen en waar een externe partner hen het meest in kan helpen en ondersteunen.
  • Werken met een externe partner geeft je team inspiratie om creatieve activiteiten op een andere manier in te vullen.
  • Betrek de ouders in het project door de oudervereniging te betrekken en een toonmoment te organiseren.

Dien je eigen subsidieproject in

Cultuurpartner:


Schooljaar: 
2016-2017


Projectverantwoordelijke: 
Tine Nijs en Corry Loots