Educatief Pakket Fort Liefkenshoek


Cursus of workshop

7+Het educatief pakket van het Fort Liefkenshoek is ontwikkeld op maat van scholen. Het dient als voorbereiding op en als naverwerking van een bezoek aan het belevingscentrum.Voor de 1e, 2e en 3e graad van het basisonderwijshebben werden afzonderlijke pakketten uitgewerkt . De pakketten omvatten een handleiding voor de leerkracht, werkblaadjes voor de leerlingen en didactisch spelmateriaal.

De gemeente Beveren ontwikkelde in samenwerking met een ploeg vrijwillige leerkrachten een educatief pakket voor het belevingscentrum van het Fort Liefkenhoek. Er werden afzonderlijke pakketten uitgewerkt voor de 1e, 2e en 3e graad van het basisonderwijs. De pakketten omvatten een handleiding voor de leerkracht, werkblaadjes voor de leerlingen en didactisch spelmateriaal.
Het pakket heeft als doel om zowel de leerkrachten als de leeringen te begeleiden in hun voorbereiding en hun naverwerking van een bezoek aan het belevingscentrum van het fort.
Voor de ontwikkelig van de drie paketten is vertrokken vanuit de eindtermen, waarnaar voor elke les wordt verwezen. De doelstelling en de inhoud van de pakketten zijn dan weer sterk geinspireerd door de bewogen maatschappelijke rol die het fort in de loop van zijn bestaan heeft gespeeld. De gebruikte methodieken proberen de leerlingen voortdurend aan te zetten tot zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen initiatieven.
Alle materiaal is beschikbaar als printklare pdf in vierkleurendruk. Voor een aantal didactische spelletjes dient u wel nog wat te knippen en te plakken. Alle materiaal is echter zo opgemaakt dat dit heel makkelijk te realiseren valt.
Wij hopen van harte dat u deze lesvoorbereidingen en -naverwerkingen ten volle kunt inzetten in uw klas en dat uw leerlingen zullen genieten van een onvergetelijk bezoek aan het Belevingscentrum Fort Liefkenshoek!

Scholen kunnen het educatief pakket gratis downloaden of aankopen bij de dienst toerisme. Handleiding + werkblaadjes: € 50; didactisch spelmateriaal: € 75; totaalpakket: € 125 (voor 1ste, 2de en 3de graad).

Lees meer
Organisatie Fort Liefkenshoek
Waar Toon kaart Ketenislaan 4
9120 Kallo
Wanneer

Tijdstip in overleg

Prijs gratis
Meer info

Fort Liefkenshoek

Contact
toerisme@beveren.be
03 750 15 80

Ontdek meer