Kunst Op School - Limburg


Cursus of workshopAls tweetalig platform voor kunstenaars brengt MUS-E Belgium actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren ongeacht hun afkomst of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd in de rol van kunstenaar te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding en dialoog centraal staan.

LANGDURIGE ARTISTIEKE TRAJECTEN OP SCHOOL

MUS-E Belgium realiseert langdurige trajecten van actieve kunstbeleving en co-creatie en gaat een duurzame verbinding aan met de leerlingen. MUS-E gebeurt tijdens de lesuren op school en wordt geïntegreerd in het lessenpakket. Een MUS-E traject telt minimum 9 sessies van 2u, verspreid over een korte (projectweek) of langere periode (wekelijkse sessies).

CO-CREATIE EN DIALOOG

Een MUS-E traject is een verlengde van de kunstenpraktijk van de kunstenaar. Samen met de leefwereld van de leerlingen in de klas vormt zijn of haar artistieke werk het uitgangspunt. Zo ontstaat er een wisselwerking. Tijdens de artistieke processen van actieve kunstbeleving smelt de expertise van de kunstenaar samen met de dagelijkse ervaringen van de leerlingen.

SAMENWERKING KUNSTENAARS

Het uitgebreide netwerk van MUS-E kunstenaars maakt een zeer brede waaier aan kunstdisciplines mogelijk: hedendaagse dans, beeldende kunsten, theater, video, muziek, fotografie, ... Voorbeelden van projecten zijn te vinden op de MUS-E website.

Voor een samenwerking met kunstenaars staan een aantal specifieke criteria voorop:
– de kwaliteit van de eigen kunstpraktijk
– de potentie om hun artistieke knowhow te delen met de participanten en hen artistieke uitdrukkingsmogelijkheden aan te reiken op een horizontaal niveau
– het beschikken over een groot improvisatie- en aanpassingsvermogen om in te spelen op de ideeën van deelnemers en de context waarin gewerkt wordt
– auteurschap durven opgeven door ruimte te maken voor de gelijkwaardige inbreng van participanten
– open staan voor het multi-directionele verloop van het traject, mee richting gegeven door de deelnemers

DOELSTELLING

MUS-E wil de kracht van kunst ten volle benutten en actieve kunstbeleving plaatsen binnen een brede maatschappelijke context. Binnen de artistieke processen bevorderen we de groepsdynamiek door dialoog en samenwerking en zoeken we naar een common ground, een nieuwe, gedeelde cultuur. Aan alle MUS-E creaties wordt een betekenisvolle plaats gegeven. Dit gebeurt op intieme wijze voor een klein publiek of in de vorm van publieke presentaties in kunst- en cultuurhuizen. Zo geeft MUS-E aan deze vorm van artistieke co-creatie een volwaardige plaats binnen het kunstenlandschap.

METHODIEK

MUS-E heeft geen eigen ‘huis’ of atelier. De kunstenaars werken altijd op locatie. Dit ‘in situ – gegeven’ bepaalt mee de artistieke uitwerking van een traject. Daarnaast bepaalt de authenticiteit van de kunstenaar hoe de trajecten vorm krijgen. De regie ligt bij de kunstenaar die de deelnemers inleidt in een creatieproces waarbij weinig voorkennis vereist is. De kunstenaar creëert een kader waar verbeelding, dialoog en creativiteit op een vrije manier ontstaan.

CAT-MODEL

Een van de belangrijkste karakteristieken van MUS-E trajecten in het onderwijs is de langdurige relatie tussen leerkracht, kind en kunstenaar: het CAT model (children/artists/teachers) vertaalt de verbinding tussen deze actoren die een specifieke interactie toelaat omtrent creatie, experiment en welbevinden. Het CAT model vertrekt van een horizontale structuur: ieder bevindt zich op hetzelfde niveau en kan vanuit de eigen ervaring en kennis denken, creëren en de ander informeren.

Lees meer
Organisatie MUS-E Belgium
Waar Toon kaart In uw school (provincie Limburg)
Adres van uw school (provincie Limburg)
3500 Hasselt
Wanneer

Tijdstip in overleg

Geschikt voor 30 onderwijsniveau's
 • › 1ste graad
 • › Gewoon basisonderwijs
 • › Gewoon kleuteronderwijs
 • › Kleuter 2-3 jaar
 • › Voltijds gewoon secundair onderwijs
 • › 1ste leerjaar A
 • › 2de graad
 • › ASO
 • › ASO
 • › Buitengewoon basisonderwijs
 • › Buitengewoon lager onderwijs
 • › Gewoon lager onderwijs
 • › Kleuter 3-4 jaar
 • › 1ste leerjaar B
 • › 3de graad
 • › BSO
 • › BSO
 • › Buitengewoon secundair onderwijs
 • › Kleuter 4-5 jaar
 • › tweede graad
 • › 2de leerjaar
 • › Basisonderwijs
 • › KSO
 • › KSO
 • › beroepsvoorbereidend leerjaar
 • › TSO
 • › TSO
 • › BSO specialisatiejaar
 • › Voorbereidend jaar HO
 • › Secundair onderwijs

Ontdek meer