Bereid je goed voor!

 1. Voor je een aanvraag indient, is het belangrijk om de noden van de school én de academie in kaart te brengen. Betrek je team hierbij. Denk bewust na over je redenen om te starten met Kunstkuur.
 • Waarom willen wij ermee starten?
 • Wat verwachten wij ervan?
 • Wat zijn de noden?
 • Welke muzische domeinen of thema’s wil je aantrekken of aanbieden als academie? Ga samen op zoek naar een invulling die door het hele team gedragen wordt.

 1. Nodig mekaar dan uit tot een verkennend gesprek. Wissel duidelijk jullie concrete wensen en noden uit. Alleen zo kan een samenwerking slagen. Kunstkuur ontwikkelde een leidraad om het eerste contact vlot te laten verlopen en een sterk dossier op te stellen. Gebruik zeker het plan van aanpak en haal inspiratie uit andere voorbeelden.
   
 2. Denk ook eens aan een (externe) derde partner uit de buurt die je relevant vindt voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkingsinitiatief. Een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken.
   
 3. Dien een aanvraag in vanaf 1 december en tot en met 15 februari. Een school van het basis-, secundair of hoger onderwijs of de academie kan de aanvraag indienen.
   
 4. Beide partners bepalen bij de overeenkomst welke kunstopleidingen in de samenwerking worden opgenomen. In welk format dit gebeurt, ligt ook bij de partnerscholen: zet je de extra uren in voor een project dat in een periode van 1 trimester loopt, of verkies je een langdurige ondersteuning gedurende een heel schooljaar?
   
 5. Kunstkuur voorziet een werkingsbudget van maximum 1059 euro per schooljaar. Uiterlijk 15 mei 2019 verneem je of je projectaanvraag werd goedgekeurd.