Cultuur in beeld en geluid

Op Het Archief voor Onderwijs vind je beeld- en audiofragmenten op maat van het onderwijs. De fragmenten werden geselecteerd door leerkrachten en sluiten aan bij de eindtermen en leerplandoelstellingen.

In het archief vind je collecties met beeldfragmenten rond verschillende cultuuronderwerpen, opgebouwd vanuit de vier culturele basisvaardigheden van Cultuur in de Spiegel.

Via een gericht beeldaanbod zet je je leerlingen aan tot waarnemen en conceptualiseren.

Handige lestips in de collecties bieden inspiratie voor verbeeldende opdrachten. Dankzij gerichte aandacht voor cultuurreflectie, kan je met je leerlingen ook werken aan het analyseren. Je kan met je leerlingen ontleden, onderzoeken, hypotheses opstellen, verbanden leggen en conclusies trekken.

Registreer je gratis met je lerarenkaart of stamboeknummer op Het Archief voor Onderwijs.