Aan welke inhoudelijke criteria moet een dynamoPROJECT voldoen?

Het is belangrijk dat leerlingen een samenhangend traject doorlopen dat gradueel opgebouwd is, dat de tijd krijgt om uitgediept te worden en dat gekoppeld is aan de lessen. De externe partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen. De leerkracht is betrokken bij het hele verloop, professionaliseert zich hierdoor en kan deze vaardigheden in de lessen integreren.

Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen dynamoPROJECT en is geen samenwerking op maat. Het is belangrijk dat beide partijen overleggen, hun verwachtingen op elkaar afstemmen en het geplande traject aanpassen aan de doelgroep.