Hoe bewijs je de kosten die je voor het dynamoPROJECT maakt?

Gemaakte kosten moeten steeds met facturen en onkostennota’s bewezen worden. Facturen kunnen maar eenmaal als bewijsstuk doorgegeven worden. Facturen en dergelijke worden bewaard op school. Deze kunnen opgevraagd worden.

Op een factuur of onkostennota moet duidelijk te lezen staan:

  • De datum: deze moet dateren na de datum van de e-mail waarin bevestigd wordt dat je aanvraag is goedgekeurd en na de startdatum opgegeven in je goedgekeurde projectaanvraag.
  • Een beschrijving van de gemaakte kosten, bv. schildersdoeken, lasdraad …
  • Gaat het om kosten van een workshop, een activiteit, een bezoek of een vervoerskost, dan staat de datum van die activiteit vermeld op de factuur. Deze datum valt tussen de in de aanvraag opgegeven begin- en einddatum van het project en tijdens de schooldagen, niet tijdens schoolvakanties.