Hoe pak ik de samenwerking met een externe partner aan?

Een externe cultuurpartner kan je vinden op de website van cultuurkuur.be. Je kan via een filter je criteria ingeven.

Een externe partner toevoegen aan een Kunstkuur traject is niet verplicht. Toch kan het inhoudelijk een grote meerwaarde betekenen voor een Kunstkuur traject.

Doordat hij extra expertise binnen brengt op maat van het project, kan de externe partner een mooie aanvulling zijn op een Kunstkuur-project . Bekijk de externe partner als een middel om de extra doelen van Kunstkuur te bereiken:

  • Lokaal duurzaam effect: door samen te werken met een lokale partner kan je je netwerk uitbreiden.
  • Toeleiding: op maat van je doelpubliek, welke partner kan een rol spelen in het stimuleren van kinderen om meer deel te nemen aan cultuurparticipatie, ook buiten de school (zij het een DKO of amateurkunstenvereniging).
  • Cultureel bewustzjin en expressie: welke externe partner kan expertise toevoegen op maat van de noden van jouw school.

De externe partner kan, in tegenstelling tot de academie en school van een project, jaar na jaar wisselen. Zo kan je het eerste jaar bijvoorbeeld inzetten op een cultuur-educatieve partner, om de samenwerking te faciliteren en te verrijken. Vervolgens een lokale kunstenaar die qua thematiek mooi aansluit bij het project en tenslotte een meer sociale partner. Denk aan een armoede-platform of jeugdvereniging, om dan weer in die laatste fase richting toeleiding te werken. Dit zijn uiteraard louter vrijblijvende suggesties.

Nog voorbeelden:

  • Soms heeft een externe organisatie veel knowhow rond armoede. Dan kan deze fungeren als een partner die zo een school ondersteunt.
  • Je wil bijvoorbeeld aansluitend op de samenwerking met de academie ondersteuning binnen het domein woord en muziek met een workshop licht en geluid door de geluidstechnici van een cultureel centrum. Dit sluit aan bij jullie lessen muziek of theater. De leerlingen krijgen 1 sessie op school of worden ondersteund.
  • De leerkracht drama en de vakleerkracht uit het secundair onderwijs willen zich beiden verdiepen in slam poetry. Een extra partner wordt er bij gehaald om enkele lessen drama een extra drive te geven.
  • Een leerkracht beeld en een lagere school leerkracht werken een hele tijd samen. Ze willen, naast de nood om te verdiepen in beeld, ook de cross-over maken naar een tentoonstelling of een voorstelling dans. Ze nemen een danschoreograaf onder de arm die hen even wegwijs maakt. 
  •  Een evenement dat normaal gezien op school plaatsvindt, wordt door een cultureel centrum nu eens binnen zijn eigen muren georganiseerd. Er worden banden gesmeed om de toeleiding makkelijker te maken.

Belangrijke financiële info:

De werkingsmiddelen kan je aanwenden voor het vergoeden van een externe partner. Het budget wordt berekend naargelang het aantal leerlingen. Het max. budget is max. 995 euro. (De vermelde werkingsmiddelen en puntenenveloppe worden toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams parlement en zullen worden uitgekeerd in november van het schooljaar waarin het project loopt.) Vraag je minder uren per week aan dan is dat bedrag kleiner.  Als je toch extra middelen wil en een externe partner een grotere rol wil laten spelen. Dan kan je altijd met Kunstkuur een dynamoproject  laten cumuleren. Steek ook zeker je licht op via deze link waar je meer info vindt over andere subsidies in het kader van het nieuwe decreet bovenlokaal cultuurbeleid.