U bent hier:

Hoe pak ik de samenwerking met een externe partner aan?

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Een externe cultuurpartner kan je vinden op de website van cultuurkuur.be. Je kan via een filter je criteria ingeven.

Een externe partner toevoegen aan een kunstkuurtraject is niet verplicht. Toch kan het inhoudelijk een grote meerwaarde betekenen voor een kunstkuurtraject.

De externe partner kan een mooie aanvulling zijn op een kunstkuur-project doordat hij extra expertise binnen brengt op maat van het project. Bekijk de externe partner als een middel om extra de doelen van kunstkuur te bereiken:

       •  Lokaal duurzaam effect: door samen te werken met een lokale partner kan je je netwerk uitbreiden
       • Toeleiding: op maat van je doelpubliek, welke partner kan een rol spelen in het stimuleren van kinderen om meer deel te nemen aan cultuurparticipatie, ook buiten de school (zij het een DKO of amateurkunstenvereniging)
       • Cultureel bewustzjin en expressie: welke externe partner kan expertise toevoegen op maat van de noden van jouw school

De externe partner kan, in tegenstelling tot de academie en school van een project, jaar na jaar wisselen. Zo kan je het eerste jaar bijvoorbeeld inzetten op een cultuur-educatieve partner, om de samenwerking te faciliteren en te verrijken. Vervolgens een lokale kunstenaar die qua thematiek mooi aansluit en tenslotte een meer sociale partner, bijv. een armoede-platform of jeugdvereniging, om dan weer in die laatste fase richting toeleiding te werken. Dit zijn uiteraard louter vrijblijvende suggesties.

Nog voorbeelden:

 • Soms heeft een externe organisatie veel knowhow rond armoede.  Dan kan deze fungeren als een partner die op die manier een school ondersteund.
 • Je wil bijvoorbeeld aansluitend op de samenwerking met de academie ondersteuning binnen het domein woord en muziek met een workshop licht en geluid door de geluidstechnici van een cultureel centrum. Dit sluit aan bij jullie lessen muziek of theater. De leerlingen krijgen 1 sessie op school of worden ondersteund.
 • De leerkracht drama en de vakleerkracht secundair willen zich beiden verdiepen in slam poetry. Een extra partner wordt er bij gehaald om de 1 à 2 lessen drama een extra drive te geven.
 • Een leerkracht beeld en leerkracht lagere school werken een hele tijd samen. Ze willen naast de nood om te verdiepen in beeld ook de cross-over maken naar een tentoonstelling of een voorstelling dans. Ze nemen een danschoreograaf onder de arm die hen even wegwijs maakt. 
 • Een cultureel centrum organiseert een evenement die normaal op school plaatsvindt nu eens binnen de muren van het cultureel centrum. Er worden banden gesmeed om de toeleiding makkelijker te maken.

Belangrijke financiële info:

De werkingsmiddelen kan je aanwenden voor het vergoeden van een externe partner.  Het budget wordt berekend naargelang het aantal leerlingen. Het max. budget is max. 1059. Vraag je minder uren per week aan dan is dat bedrag kleiner.  Als je toch extra middelen wil en een externe partner een grotere rol wil laten spelen. Dan kan je altijd met Kunstkuur een dynamoproject  laten cumuleren.