Hoe stel ik Kunstkuur voor aan mijn team?

Het betrekken van je school -of academieteam is essentieel voor het welslagen van de driejarige Kunstkuursamenwerking tussen een academie en school. Het lesgeven gebeurt samen op de klasvloer. Bijgevolg vraagt het de nodige voorbereidings- en  reflectietijd om stil te staan bij een samenwerking tussen leerkrachten. Visie, noden, leerkrachtenstijlen, inhoudelijke aanpak, infrastructuur, ouders betrekken ... zijn tal van aspecten die dienen uitgeklaard te worden. 

Kunstkuur beoogt om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te verhogen bij de leerlingen in de school. Hoe gaan jullie als school zorgen dat dit duurzaam verankerd wordt? Kijk dan niet alleen horizontaal maar ook verticaal doorheen de school naar de doorstroming. Hoe kan de expertise gedeeld worden naar de andere leerkrachten toe? Welke initiatieven zullen jullie nemen voor de toeleiding van leerlingen naar de academie? Hoe willen jullie de samenwerking lokaal verankeren?

Om je team te betrekken kan je met de plan van aanpak al stil staan bij tal van vragen. Je staat op die manier stil bij de noden en behoeften en ook de visie van jullie school en academie.

Maak gerust ook gebruik van de powerpoint die op de website staat.