Hoe vind ik een academie die met onze school wil samenwerken?

1. Voor je een aanvraag indient, is het belangrijk om de noden van de school én de academie in kaart te brengen. Betrek je team hierbij. Denk bewust na over je redenen om te starten met Kunstkuur.

Waarom willen wij ermee starten? Wat verwachten wij ervan? Wat zijn de noden? Binnen welke studierichting of opleidingen wil je leerlingen aantrekken als academie?

Ga samen op zoek naar een invulling die door het hele team gedragen wordt.

 

2. Zoek een academie of school om mee samen te werken. Kies een domein/studierichting en opleiding/vak waar je mee aan de slag wilt als academie of school. Er is een groot en verscheiden aanbod binnen de verschillende studierichtingen. Je kan hier een lijst vinden van academies en een overzicht van welke vakken er allemaal worden aangeboden.

 

3.Nodig mekaar dan uit tot een verkennend gesprek. Wissel duidelijk jullie concrete wensen en noden uit. Alleen zo kan een samenwerking slagen. Kunstkuur ontwikkelde een leidraad om het eerste contact vlot te laten verlopen en een sterk dossier op te stellen. Gebruik zeker het plan van aanpak en haal inspiratie uit andere voorbeelden.

 

 4. Zorg ervoor dat jullie elk een subsidiebeheerder hebben aangevraagd voor jullie school/academie.  De subsidiebeheerder van de academie en de school schrijven samen aan 1 aanvraag.

 

5. Kies of je al dan niet gaat samenwerken met een culturele partner.

 

6. Dien je aanvraag in vanaf begin januari tot en met 1 maart.  Je aanvraag is ingediend indien de beide subsidiebeheerders hetzelfde document digitaal hebben ondertekend. 

lees meer