Kan ik een gemeenschappelijke aanvraag voor verschillende scholen insturen?

Je kan geen aanvraag indienen voor een gemeenschappelijk project. Het is steeds een relatie van 1 op 1, 1 school met 1 academie. Daarbij is het essentieel om rekening te houden met de noden en de specifieke beginsituatie van iedere school.Wetende dat elke school zijn eigenheid en eigen cultuur heeft

Een academie echter kan samenwerken met verschillende scholen. Een school kan met verschillende academies uit de buurt samenwerken. De school dient dan wel een aanvraag per academie in waarmee hij/zij wil samenwerken. Het voordeel is dat je dan telkens per traject tot een maximum van 35 punten kan gaan. Nadeel is dat de kans wel bestaat dat er 1 van de aanvragen niet door de juryronde komt. Maar dat is ook weer geen vaststaand feit. Zijn de verschillende aanvragen kwalitatief goed, dan kan het even goed wél lukken.

We raden aan om in de aanvraag te verwijzen en te duiden waarom deze samenwerking een meerwaarde betekent voor het bereiken van de doelstellingen rond expertise uitwisseling, toeleiding DKO, …(criteria)

Wat is bijvoorbeeld het voordeel van de brede schoolwerking voor de toeleiding naar de academie?

Tip: Je kan in de applicatiedeling altijd een bestaande aanvraag kopiëren en gebruiken om een nieuwe aanvraag te maken. Dan klik je bij het aanmaken van een aanvraag bij bestaande aanvraag. Zo hoef je de eigen beginsituatie en noden niet over te typen en kan je deze gebruiken. Dit bespaart tijd.