Kan ik mijn anciënniteit verder opbouwen binnen mijn vakgebied?

De leerkracht bouwt tijdens het Kunstkuursamenwerking dienstanciënniteit op in het gelijkstellingsvak. Zo zou het inderdaad kunnen dat hij na 3 schooljaren genoeg dienstanciënniteit heeft opgebouwd om zijn TADD-rechten te verwerven en ook in dat vak dat met het gewone urenpakket wordt ingericht in de academie, voorrangsrechten kan opeisen.

In het Kunstkuurproject behoud je je anciënniteit die je al had en bouw je dus verder op tijdens de Kunstkuursamenwerking. Een vastbenoemde leerkracht kan via een TAO aan de slag in Kunstkuur. 

Een academie kan een leerkracht aanstellen van een andere academie. Een academie kan ook een nieuw gelijkstellingsvak inrichten om een leerkracht aan te stellen voor een Kunstkuursamenwerking. Essentieel is wel dat alle betrokken partijen hiervan op de hoogte zijn. De leerkracht bouwt dan in dit nieuwe vak anciënniteit op.

Indien een vastbenoemde of TADD leerkracht X wordt vervangen voor zijn vak door een leerkracht Y met minder anciënniteit om mee te werken aan een Kunstkuursamenwerking, dan zal leerkracht X voorrang hebben op leerkracht Y om terug aan de slag te gaan als de Kunstkuursamenwerking afloopt.

Verdere administratieve info kan je hier vinden.