Mag een school/academie kiezen hoe ze de puntenenveloppe organiseert?

Ja.

Met Kunstkuur kan een school een samenwerking aangaan met een academie.  Voor ieder samenwerkingsinitiatief zijn maximum 35 punten ter beschikking. Iedere school is vrij om zelf te kiezen hoe hij deze uren gaat organiseren en binnen welke termijn.

Voorbeeld: Een leerkracht DKO wordt aangesteld voor 5u/week in een secundaire school. Met de salarisschaal 300 komt dit neer op 25 punten (5 x 5 punten). Dit houdt in dat er minimum 32 leerlingen worden bereikt. De aanvraagapplicatie berekent dit direct uit. Een school kan bijgevolg opteren om 2 klassen van 18 leerlingen 2 uur les te geven en 1 uur structureel overleg in te plannen. Een andere invulling is om deze uren te verdelen over 4 klassen 1/u per week. Dan is er slechts 1 uur overleg over om een samenwerking aan te gaan met 4 klassen. Zijn dit 4 verschillende leerkrachten? Is dat haalbaar? Zolang er rekening wordt gehouden met het minimum te bereiken leerlingen en men ook de kwaliteit van de samenwerking in het oog houdt. 

Een samenwerkingsinitiatief kan ook tijdens een compactere periode worden georganiseerd. Misschien opteert men om de uren van de Kunstkuur in te richten tijdens de eerste twee trimesters. Of wil men niet 1 uur per week maar tweewekelijks samenwerken. Zolang er maar rekening wordt gehouden met de continuïteit en de duurzaamheid van de samenwerking, dan is er veel mogelijk.

De wedde van de leerkracht DKO wordt gedurende een volledig schooljaar uitbetaald. Ook als de organisatie van de uren op een compactere manier gebeurt.

Een 1u/week is 5 punten en omhelst 40 lestijden. Zie een overzichtstabel voor andere mogelijke combinaties.