Mag je elk schooljaar een nieuwe Kunstkuuraanvraag indienen?

Ja, zeker en vast.

Per jaar kan je als academie, school en/of vestiging van je school een Kunstkuuraanvraag indienen. Dit voor max. 35 punten met 1 of meerdere academies /scholen. Je kan een bestaande aanvraag gebruiken om een nieuwe aanvraag te doen. Let wel:  Als je reeds een bestaande Kunstkuuraanvraag hebt lopen, dan moet je rekening houden met het aantal punten dat je al gebruikte. Je resterende punten worden altijd aangegeven in de aanvraagapplicatie.  Hou steeds rekening met nieuwe elementen. Pas de aanvraag aan de specifieke noden en behoeften van de doelgroep aan, waarvoor je de aanvraag indient. Denk ook aan de beginsituatie. Zo krijgt je  samenwerkingsinitiatief een duurzamer effect en wordt het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de leerlingen verhoogd.