Met hoeveel academies /scholen kan een school/academie samenwerken?

Elke school kan een samenwerking aangaan met verschillende academies. 

bijvoorbeeld: Een school a kan samenwerken met een academie voor muziek en woord. Deze samenwerking kan voor max. 35 punten. Daarnaast kan diezelfde school A ook een aanvraag indienen met een andere academie Beeldende kunst. Deze nieuwe samenwerking kan ook voor maximum 35 punten. 

De school dient wel telkens een nieuwe aanvraag in te dienen. Een scholengemeenschap kan niet 1 aanvraag indienen voor alle scholen.

Een deelvestiging van een school kan ook een aanvraag indienen om een samenwerking aan te gaan van max. 35 punten.

Een academie kan met meerdere scholen samenwerken. Er wordt wel steeds gewerkt vanuit de hoofdvestiging bij een academie. Een deelvestiging dient een Kunstkuuraanvraag in via de hoofdvestiging.

Meerdere scholen die een gemeenschappelijke aanvraag willen indienen met eenzelfde academie dienen er waakzaam voor te zijn dat de aanvraag steeds aansluit bij de specifieke behoeftes en context van de school. Een academie kan een aanvraag kopiëren en aanpassen zodat er papierwerk kan vermeden worden. Daarna is het nodig om nog te gaan afstemmen op de noden van de specifieke school.