Met hoeveel academies /scholen kan een school/academie samenwerken?

 Een school kan een samenwerking aangaan met verschillende academies

Bijvoorbeeld: Een school kan samenwerken met een academie voor muziek en woord. Deze samenwerking kan voor max. 35 punten. Daarnaast kan diezelfde school ook een aanvraag indienen met een andere academie Beeldende kunst. Deze nieuwe samenwerking kan ook voor maximum 35 punten. 

 

De school dient wel telkens een nieuwe aanvraag in te dienen.

Een scholengemeenschap kan niet één aanvraag indienen voor alle scholen.

Een afzonderlijke vestigingsplaats van dezelfde school kan ook een aanvraag indienen om een samenwerking aan te gaan van max. 35 punten.

Een academie kan met meerdere scholen samenwerken. Er wordt wel steeds gewerkt vanuit de hoofdvestiging bij een academie. Een deelvestiging dient een Kunstkuuraanvraag in via de hoofdvestiging.

Meerdere scholen die een gemeenschappelijke aanvraag willen indienen met eenzelfde academie dienen er wel op te letten dat iedere aanvraag steeds moet aansluiten bij de specifieke behoeften en context van de school. Uiteraard kan een academie een aanvraag kopiëren en ze aanpassen og te gaan afstemmen op de noden van de specifieke school.