Wat betekent cultureel bewustzijn en culturele expressie?

Cultuur is een spiegel voor hoe we denken en wat we doen. Ontdek hoe Cultuur in de Spiegel je helpt cultuur een plaats te geven in jouw klas- en schoolpraktijk. 

Cultuur in de Spiegel

Wat verstaan we onder cultuur en hoe komt het aan bod in het onderwijs? Aan de hand van verschillende onderwerpen, vaardigheden en media maakt het kader Cultuur in de Spiegel cultuuronderwijs concreet en toepasbaar in jouw les. Of je nu cultuurwetenschappen geeft, taalleerkracht of wetenschapper bent

Aan de hand van vier basisvaardigheden en reflectie hierop, krijg je grip op cultuur. Dat is de kern van cultuuronderwijs. Cultuurreflectie stimuleert en ontwikkelt het culturele bewustzijn van je leerlingen. Het leert hen omgaan met hun eigen cultuur en die van anderen.

In de interactieve video doe je een quiz over natuur en cultuur, leer je de theorie kennen en ontdek je manieren om met Cultuur in de Spiegel aan de slag te gaan.

                                                                   vaardigheden Cis

Waarom is cultuur in het onderwijs belangrijk?

Cultuur in onderwijs is belangrijk om verschillende redenen, maar het komt eigenlijk altijd hier op neer: door stil te staan bij de eigen cultuur en die van anderen, laat je leerlingen eigen culturele interesses, voorkeuren, argumenten, … ontwikkelen. Korter gezegd, leerlingen ontwikkelen een rijker cultureel bewustzijn. Een dergelijk bewustzijn is erg belangrijk in de samenleving. Het bepaalt mee ons eigen denken en doen. Het bepaalt onze identiteit. Zo kan een gebrek aan cultureel kader leiden tot angst of racisme. Leren over cultuur kan verder ook goed zijn voor (haal even diep adem): welbevinden, creativiteit, kansen op de arbeidsmarkt, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden, vaktechnische skills, waardering van cultuur, nieuwsgierigheid, kritische zin, zelfvertrouwen, motivatie, verbaal en niet-verbaal redeneren, maatschappelijke weerbaarheid, zingeving, teamwerk, mediawijsheid, ...

Wat leren leerlingen als ze over cultuur leren?

Bij cultuur in de les gaat het niet alleen om feiten en kennis (bv. stromingen opnoemen, jaartallen van buiten leren) of om bepaalde (vak)technische vaardigheden (bv. noten correct spelen op een instrument, realistisch kunnen tekenen). Het gaat erom na te denken over én uitdrukking te geven aan hoe mensen denken en handelen. Een dergelijke reflectie kan aan de hand van vier soorten vaardigheden. Het project ‘Cultuur in de Spiegel’ noemt dit de culturele vaardigheden.

 

 

Een greep uit de praktijkvoorbeelden rond CIS te vinden op www.cultuurkuur.be

basisschool

Een dorp vol superhelden

sterk in hun schoenen

secundair

dromen vangen in het VTI

de 9 levens van Tommy

wiskundewandeling

 

Breng cultuur in jouw lessen

Het Archief voor Onderwijs ontwikkelde in samenwerking met CANON Cultuurcel een reeks collecties gestoeld op Cultuur in de Spiegel. In elke collectie vind je handige lestips en reflectievragen die jou en je leerlingen aanzetten om stil te staan bij cultuur. Wil je met audiovisueel archiefmateriaal en Cultuur in de Spiegel aan de slag? Laat je hier inspireren!