Wat in geval een DKO- leerkracht ziek valt?

De regeling voor ziekte is dezelfde zoals een ander aangestelde leerkracht in DKO.

Het algemeen principe van vervangingen is ook van toepassing in de Kunstkuursaemnwerkingsinitiatieven. Een vervanger kan worden bezoldigd indien de voorziene afwezigheid van het personeelslid ten minste tien werkdagen bedraagt. Ook de beperking van de vervangingsmogelijkheden voor of tijdens een korte vakantieperiode zijn hier van toepassing. Zie voor meer informatie de omzendbrief PERS/2015/06 h