Wat in geval een DKO- leerkracht ziek wordt?

De regeling voor ziekte is dezelfde zoals een ander aangestelde leerkracht in DKO.

Het algemeen principe van vervangingen is ook van toepassing in de Kunstkuursamenwerkingsinitiatieven. Een vervanger kan worden bezoldigd indien de voorziene afwezigheid van het personeelslid ten minste tien werkdagen bedraagt. Ook de beperking van de vervangingsmogelijkheden voor of tijdens een korte vakantieperiode zijn hier van toepassing. Zie voor meer informatie de omzendbrief PERS/2015/06 h

 

De afspraak is dat de opdracht van de titularis over het volledig schooljaar wordt doorgestuurd.

Voor de vervangers zal dit dikwijls over veel kortere periodes gaan en is een spreiding op schooljaarbasis nog niet mogelijk.

In dit geval sturen de scholen de opdracht van de vervanger voor de reële periode en voor het reële aantal uren door.

 

Vb. Leraar A wordt over het hele schooljaar aangesteld voor 3/22.

Het project wordt echter maar voor 20 weken ingericht, waardoor hij voor de duur van het project elke week 6/22 effectief zal moeten presteren.

Leraar A wordt ziek van 1/12 tot 20/12

Leraar B vervangt leraar A. Zijn opdracht wordt dan doorgestuurd voor 6/22 van 1/12 tot 20/12.

 

In het elektronisch personeelsdossier zal de school de opdracht van de vervanger niet kunnen koppelen aan deze van de afwezige titularis, omdat het over een ander volume uren gaat.

De school stuurt in dit geval de vervangersopdracht door, zonder koppeling aan deze van de titularis. In de opmerking van de RL (jargon voor zending van de opdracht in het elektronisch personeelsdossier) verduidelijkt de school welke titularis er vervangen wordt.