Welke leerkracht(en) kan ik aanstellen in een Kunstkuurinitiatief?

Wie?

Een leerkracht die wordt aangesteld voor uren in een Kunstkuurinitiatief is een leerkracht die verbonden is met een academie. De leerkracht kan tijdelijk, TADD of vastbenoemd zijn. Een academie kan bijgevolg ook iemand nieuw aanwerven die de geschikte ervaring heeft. Er is geen voorrangsregeling in het geval van Kunstkuur. De leerkracht wordt aangesteld in een gelijkstellingsvak. Er is geen specifiek bekwaamheidsbewijs nodig voor Kunstkuur. Het bekwaamheidsbewijs voor het vak waarin de uren van Kunstkuur worden vastgelegd zijn van tel.

Bijvoorbeeld: Een leerkracht wordt aangesteld voor het domein en het vak percussie. Voor dit vak zal hij met de academie een bekwaamheidsbewijs moeten hebben. 

Hoeveel?

De uren van de puntenevenloppe mogen verdeeld worden over verschillende tijdelijke betrekkingen. Zolang het maximum van 35 punten niet wordt overschreden. In de aanvraagapplicatie is een tool geïntegreerd die automatisch berekent hoeveel punten er werden gebruikt en nog te verdelen zijn. 

Scholen en academies zijn zich er best van bewust dat ze gericht kiezen voor leerkrachten die op de hoogte zijn van de criteria die verbonden zijn aan het Kunstkuurinitiatief.

Bijvoorbeeld: Er wordt samen op de klasvloer gewerkt. Dit impliceert dat er momenten van overleg zijn over te bereiken doelen, aanpak van de lessen, reflectie en bijsturing. Enerzijds is het mogelijk om een nieuwe leerkracht in je academie aan te stellen die al waardevolle ervaring heeft die van belang is voor de expertiseuitwisseling en om een duurzame samenwerking aan te gaan. 

Anderzijds kan het een ervaren leerkracht zijn die nog enkele uurtjes nodig heeft om een voltijdse te verkrijgen. Is die laatste gemotiveerd en weet deze leerkracht hoe ze de samenwerking wil aanpakken? Of ziet ze dit eerder als een bijkomstigheid?  De ingesteldheid is van belang voor het slagen van het samenwerkingsinitiatief. Het is belangrijk om dit ook op leerkrachtenniveau te gaan bekijken als we spreken over samenwerken op de klasvloer.