Welke leerkracht(en) kan ik aanstellen in een Kunstkuurinitiatief?

Wie?

Een leerkracht die wordt aangesteld voor uren in een Kunstkuur-initiatief is een leerkracht die verbonden is met een academie. De leerkracht kan tijdelijk, TADD of vastbenoemd zijn. Een academie kan bijgevolg ook iemand nieuw aanwerven die over het geschikte profiel beschikt. Er is geen voorrangsregeling in het geval van Kunstkuur. De leerkracht wordt aangesteld in een gelijkstellingsvak. Er is geen specifiek bekwaamheidsbewijs nodig voor Kunstkuur. Het bekwaamheidsbewijs voor het vak waarin de uren van Kunstkuur worden vastgelegd zijn van tel.

Bijvoorbeeld: Een leerkracht wordt aangesteld voor het domein en het vak percussie. Voor dit vak zal hij met de academie een bekwaamheidsbewijs moeten hebben. 

 

Hoeveel?

De uren van de puntenenveloppe mogen verdeeld worden over verschillende tijdelijke betrekkingen. Zolang het maximum van 35 punten niet wordt overschreden. In de aanvraagapplicatie is een tool geïntegreerd die automatisch berekent hoeveel punten er werden gebruikt en nog te verdelen zijn. 

 

Enkele opmerkingen:

Scholen en academies zijn zich er best van bewust dat ze gericht kiezen voor leerkrachten die op de hoogte zijn van de criteria die verbonden zijn aan het Kunstkuur-initiatief.

De klasvloer wordt door de leraar van de school en de academie gedeeld. Dit impliceert dat er momenten van overleg nodig zijn over de te bereiken doelen en de aanpak van de lessen én er de nodige tijd wordt voorzien voor reflectie en bijsturing.

Enerzijds kan het interessant zijn om een nieuwe leerkracht in de academie aan te stellen die al waardevolle ervaring heeft die van belang is voor de expertise-uitwisseling en om een duurzame samenwerking mogelijk te maken.

Anderzijds kan er worden gekozen om een ervaren leerkracht van de academie aan te stellen die nog enkele uurtjes nodig heeft om een voltijdse betrekking te verkrijgen. Om het Kunstkuur-initiatief succesvol te laten zijn, moet die ervaren leerkracht natuurlijk zelf gemotiveerd en geëngageerd zijn zijn én weten hoe hij de samenwerking concreet wil aanpakken. Hij mag Kunstkuur m.a.w. niet zien als een bijkomstigheid.  Het is dan ook belangrijk om dit eerst goed te hebben doorgepraat met de leerkrachten die hun schouders willen zetten onder Kunstkuur.