Worden voorstellingen, lezingen, exposities, museumbezoeken … ondersteund door dynamoPROJECT?

Niet als het gaat om een eenmalige activiteit. Wel als deze activiteit een geïntegreerd onderdeel is van je totale project. Dan kan je de kosten onderbrengen onder toegangsgeld, max 250 euro.