Zo pak je de lessen wereldoriëntatie creatief aan met fotografie

De leerkrachten van het derde leerjaar van Basisschool Prinsenhof zochten naar een creatieve manier om de geschiedenis van Grimbergen te ontdekken. Hun leerlingen kregen opdrachten om zowel fotografie als hun stad te ontdekken. Met een camera en objecten in de aanslag leerden ze om zich heen kijken. Het resultaat werd een mini-strip die de aspecten ‘Grimbergen vroeger, nu en in de toekomst’ in beeld bracht.

‘Naar aanleiding van onze nieuwe W.O.-methode wilden we in het derde leerjaar een project uitwerken rond fotografie’, vertelt juf Nele Bommerez. ‘In de handleiding zaten lessen over de onderdelen van een digitale fotocamera, hoe je mooie foto’s kan maken en hoe je foto's kan bewerken. Het leek ons dus leuk om met de leerlingen’ aan de slag te gaan met echte fototoestellen.

'Op school is er slechts één fotoapparaat aanwezig. De computers zijn verouderd en kleurenprinters hebben we niet. Wanneer we informeerden naar buitenschoolse activiteiten over fotografie (bv. een workshop in een museum), kregen we de reactie dat ons leerlingenaantal te groot was. Daarom gingen we op zoek naar iemand die ons kon helpen met expertise en materiaal en die daarvoor naar onze school kon komen. Zo zijn we terechtgekomen bij fotografe Evy Raes.'

Fototoestellen en erfgoed

'Eerst zijn we rond de tafel gaan brainstormen. Het werd al snel duidelijk dat we ons zouden focussen op het nemen van de foto’s en op het WO-thema 'Huizen in de straat'. Ook de lessen muzische vorming werden geïntegreerd in het project.'

'Evy ging inspirerend met alle klassen aan de slag. Tijdens meerdere contactmomenten kregen de kinderen opdrachten om zowel fotografie als hun stad te ontdekken. Met een camera en objecten in de aanslag leerden ze om zich heen kijken. Door het plaatsen van een oude foto in de hedendaagse setting ontdekten ze hoe de schoolomgeving veranderd was.'

'Om bewuster met fotografie te leren communiceren kregen ze de opdracht om een mini-strip uit te denken en te fotograferen. Het resultaat waren verschillende foto-strips die de aspecten ‘Grimbergen vroeger, nu en in de toekomst’ verbeelden.'

Kunst is meer dan beeldhouwwerken en schilderijen

'Veel kinderen stonden er niet bij stil dat fotografie ook een kunstvorm is. Bij kunst denken ze meestal meteen aan beeldhouwwerken en schilderijen. Leerlingen die interesse hadden in techniek werden tijdens de workshop geboeid door de werking van een fotocamera en het bewerken van foto’s. Andere leerlingen werden uitgedaagd door de creatieve kant van fotografie.'

'Onze leerlingen leerden hoe ze 'goede' foto's kunnen maken en wat kadreren is. Die vaardigheden zullen ze op school, maar ook zeker thuis nog kunnen gebruiken. Ze leerden ook anders naar de werkelijkheid kijken: wat je op een foto ziet, is niet altijd de werkelijkheid. En laat dat nu ook een waardevol inzicht zijn.'

Ook aan de leerkrachten werd gedacht

'Hoewel Evy’s aandacht en tijd vooral naar onze leerlingen uitging, zorgde Evy ook voor ons lerarenteam. Evy gaf ons via de werkmomenten met de leerlingen een introductie in haar methodiek. Zo kunnen we de volgende schooljaren telkens een project rond fotografie doen met de leerlingen van het derde leerjaar, waarvan we nu meer zelf zullen kunnen begeleiden en dus de kostprijs kunnen beperken.'

Auteur Raf Schevenels
Organisaties Kijk! vzw
Schooljaar 2014-2015
Projectverantwoordelijke Nele Bommerez