185 scholen krijgen financiële ondersteuning voor een creatief dynamoPROJECT!

Een opera rond Van Eyck, muzikanten met soundscapes of choreografen die een intergenerationeel project mogelijk maken … Het zijn enkele voorbeelden hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidie dynamoPROJECT

185 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts meer dan 345.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren. Dit dynamoPROJECT stimuleert de brede ontwikkeling van elke leerling en biedt elke jongere de gelegenheid om van cultuur te proeven.

Gif 86% goedgekeurd

Via Cultuurkuur krijgen scholen, van kleuterschool tot hogeschool, twee keer per jaar de gelegenheid een creatief project in te dienen. Een professionele jury staat in voor de beoordeling. De projecten die ingediend werden in november, lopen van februari tot einde juni. De Vlaamse minister van Onderwijs kent daarvoor subsidies toe.

‘De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug. Via deze weg stimuleren we het cultureel bewustzijn van meer dan 12.000 leerlingen. We halen cultuur naar de klas, zonder dat ouders er extra geld voor moeten betalen.’

Ben Weyts - Vlaams minister van Onderwijs

In een dynamoPROJECT doorlopen leerlingen en leerkrachten samen met minimum één externe culturele partner een meerdaags samenhangend en creatief traject dat stap voor stap wordt opgebouwd en de tijd krijgt om uitgediept te worden. De leerkracht professionaliseert zich hierdoor en kan deze vaardigheden in de lessen integreren. Zo kunnen de leerkrachten op hun beurt het vuur brandend houden wanneer de professionele partners vertrokken zijn.

Minister Ben Weyts bezocht het dynamoPROJECT van de Vrije basisschool De Toverwijzer in Tienen

20 leerlingen van het 3de en 4de leerjaar en hun leerkracht verdiepen zich er in het vertellen van verhalen. Eerst leren ze heel wat verhalen kennen. Zo leest o.a. schrijver Jef Aerts voor uit eigen werk en vertelt hij over zijn schrijverschap. Uit de ontdekte verhalen maken de leerlingen een selectie, waarna ze zelf korte verhalen schrijven. Amadeo Kollectif begeleidt het proces en samen werken ze naar een toonmoment waar de verhalen van de leerlingen tot leven komen. Zo doorbreekt dit project de grenzen tussen de vakken en de muzische disciplines woord, drama en muziek.

De minister bespeelt een instrument met een leerling

infographic
De uitgeschreven tekst van de infographic

Het voorbeeld van Tienen is één van de projecten uit Vlaams-Brabant. Voorbeelden van goedgekeurde projecten uit de andere regio's:

  • Limburg

Via beweging en dans worden 9 ouderen en 9 leerlingen van 5 Woordkunst drama van Atlas College Genk dichter bij elkaar gebracht. Samen met een choreograaf van Passerelle vzw leggen ze gedurende verschillende weken een artistiek traject af in de theaterzaal van de school, elk met hun ervaring: podiumervaring én levenservaring. Ook de klasleerkrachten zetten hun expertise in. Hun onderzoeksproces resulteert in een intergenerationele bewegingsvoorstelling.

  • Brussel

De leerkrachten uit de derde graad van Stedelijke Basisschool De Droomboom in Laken willen extra ondersteuning in het werken rond muziek. Daarom werken ze samen met twee muzikanten van MUS-E Belgium. Samen leggen ze een traject af rond ritme verbonden aan het lichaam en melodie via stemgebruik. Ze bouwen eigen instrumenten om mee te experimenteren en maken muzikale composities, soundscapes en leren ook diverse opnametechnieken kennen.

  • Antwerpen

Het GO! Koninklijk Atheneum MXM in Merksem wil werken aan een warm schoolklimaat en preventief inzetten op pesten. Daarvoor gaan 2 klassen een muurschildering ontwerpen. Ze bedenken de slogan, het ontwerp, zorgen voor het materiaal en worden van a tot z begeleid door hun leerkrachten en graffitikunstenaar Steven De Cock.

  • Oost-Vlaanderen

De tweede graad van Vrije Basisschool Sint-Paulus in Gent brengt in 2020 Jan van Eyck tot leven via drama, dans en muziek. Met het oog op professionalisering, nemen Jeugdtheaterhuis Larf! en de leerkrachten de tentoonstelling rond van Eyck als vertrekpunt om te werken aan cultureel bewustzijn. Zo bedenken de leerlingen zelf de verschillende scènes voor een korte opera rond Van Eycks gedachtegoed.

  • West-Vlaanderen

20 anderstalige nieuwkomers van het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS leren Nederlands op een creatieve manier. Op basis van hun persoonlijke verhalen maken zij theater. Hun leerkracht NT2 zorgt voor de talige ondersteuning, professionele regisseuse Sophie Cocheteux-Depraeter begeleidt met toneeloefeningen en choreografie. Samen werken ze aan integratie en bevorderen ze het welbevinden.

Kaart van Vlaanderen waarop alle scholen met een goedgekeurd dynamoPROJECT aangeduid staan.

Wil jij ook een creatief project bij jou op school?

dynamoPROJECT groep

"" De minister zit tussen een groep leerlingen en luistert naar de uitleg van de kunstenaar