7 korte werkvormen voor de boekenkring

Zoek het niet te ver. Leesplezier bevorderen kan eenvoudig met deze 7 werkvormen.

Boekensushi

Beeld je een lopende band met boeken in, die voor de leerlingen voorbij gaat. De leerlingen zitten in een kring. Iedere leerling heeft een nieuw boek voor zich liggen. Op het signaal van de leerkracht krijgt iedereen 2 minuten om in het boek te lezen. Daarna wordt het boek doorgegeven naar de volgende leerling. Iedereen heeft nu weer een nieuw boek en leest daar opnieuw 2 minuten in. Weer doorgeven, weer lezen.

Na 6 minuten heeft iedereen kennisgemaakt met 3 boeken. Is er een boek dat je helemaal wilt lezen. Wie werd er enthousiast over een boek?

Boekendans

Alle leerlingen lopen met een boek dat ze hebben gelezen door de ruimte, er klinkt muziek. Als de leerkracht de muziek uitzet, blijven ze stilstaan en gaan ze in gesprek met de leerling die het dichtst bij staat. Ieder krijgt 2 minuten om zijn/haar boek aan de ander te promoten. Na 2 minuten gaat de muziek weer aan en gaan de leerlingen weer door elkaar lopen tot de muziek stopt. Zo worden in totaal drie rondjes ‘gedanst’.

Teken de hoofdpersoon

De leerkracht geeft de leerlingen een stuk tekst uit een boek waarin iets verteld wordt over het uiterlijk van de hoofdpersoon. De leerlingen tekenen de hoofdpersoon en onderstrepen in de tekst of vertellen welke aanknopingspunten ze hebben gebruikt. Tijdens de boekenkring worden de tekeningen en de teksten besproken: Wie wil het boek lezen? 

Chambers vragenlijst

Geef iedere leerling een lijst met de vragen van Aidan Chambers. Leerlingen interviewen elkaar over een boek dat zij gelezen hebben door telkens, om de beurt, een willekeurige vraag van de lijst te stellen. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten. De leerkracht loopt rond en evalueert na 10 minuten de gesprekken met de groep.

Lezen in het donker

Vraag de leerlingen eens om een zaklamp en een kussen mee naar school te nemen. Schuif alle tafels in het midden van de klas tegen elkaar aan, sluit de gordijnen, zet een klassiek muziekje aan op de achtergrond en ga allemaal (inclusief de leerkracht!) lekker onder de tafels, op je kussen met een zaklampje liggen lezen.

Boekenboom in de klas

Teken of schilder een grote boom en plak die op het prikbord. Bij ieder gelezen boek plakken de leerlingen een blad aan de boom met de titel en schrijver van het boek en een kleine opmerking, bijvoorbeeld: spannend boek, beetje saai, geheimzinnig, lezen dit boek ... Zo maak je zichtbaar hoeveel er gelezen wordt.

Geen zin in bladeren, gebruik dan de leeskaarten!

Rollenspel

Kort maar krachtig en na het samen lezen van een boek: Eén van de leerlingen laat zich door de groep interviewen in de rol van een personage uit het (voor)gelezen boek.

Thema
  • literatuur en leesplezier
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Meisje leest boek