Aan de slag met illustraties van Vlaamse illustratoren

In het boek 'Buiten de lijntjes gekleurd' maak je kennis met Vlaanderens meest kunstzinnige en eigenzinnige illustratoren. Er wordt ingegaan op de evolutie binnen het werk van elke illustrator, en hun prenten worden gelézen. Hoe vullen prenten tekst aan? Welke elementen pikt een illustrator eruit? Laat je leerlingen met deze wondere wereld van het beeld kennismaken. Ga aan de slag met de handleiding met lesmateriaal.

Buiten de lijntjes gelezen is de handleiding met lesmateriaal die CANON cultuurcel bij het boek Buiten de lijntjes gekleurd (Marita Vermeulen, 2005) liet ontwikkelen. Hierin vind je uiteenlopende opdrachten om kinderen van 3 tot 14 jaar vertrouwd te maken met het moderne Vlaamse prentenboek. Een 12-tal illustratoren komen aan bod.

De opdrachten kunnen kinderen en jongeren helpen om uitdrukking te geven aan hun interpretatie van een verhaal.Ze ondervinden welke vragen je jezelf bij een kunstwerk of verhaal kunt stellen om te komen tot een beter begrip ervan of tot een creatieve verwerking.

Thema
  • beeld
  • literatuur en leesmotivatie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
  • / Basisonderwijs
  • Beeldende en audiovisuele kunst
  • Buitengewoon basisonderwijs
  • Deeltijds kunstonderwijs (DKO)
  • Secundair onderwijs
voorpagina van het boek buiten de lijntjes gekleurd, man zit op een tafel