Een filosofisch gesprek door je leerlingen? Download het gratis lespakket.

Filosoferen zet in op het ontwikkelen van kritische reflectie en argumentatie. Laat je leerlingen zelf een filosofisch gesprek uitwerken én begeleiden. Het kader Cultuur in de Spiegel leent zich daar uitstekend toe.

Leerlingen kneden tot cultureel bewuste burgers: dat is de droom van elke leraar. Maar hoe pak je dat concreet aan? Scholen Da Vinci (GO! Sint Niklaas) ontwikkelde dit gratis lesmateriaal bij Uitgeverij Plantyn. Dit lessenproject biedt een kans filosofieonderwijs in de lessen Nederlands aan te brengen, maar is in alle vakken inzetbaar. Filosoferen wakkert namelijk het communicatief vermogen en de creativiteit aan. Met een klemtoon vandaag op actief burgerschap en een brede cultuureducatie zijn kritische reflectie, zelfbewustzijn, argumentatie opbouwen en andere typisch filosofische vaardigheden op de schoolbanken belangrijker dan ooit.

Het kader voor het hele project wordt gevormd door Cultuur in de Spiegel. Een kader dat omschrijft wat cultuur is en hoe je het in je lessen binnenbrengt. Deze zeven filmpjes geven hierover meer uitleg.

In het lespakket krijgen de leerlingen via Cultuur in de Spiegel niet alleen de nodige hulpmiddelen aangereikt om zelf een filosofiesessie in te vullen en voor te bereiden met anderen, maar ook om die sessie zelf te begeleiden.

 

Download de lesmap Filosofie in de Spiegel 

Download de handleiding Filosofie in de Spiegel 

Download de bijhorende URL linken

 

Thema
  • Cultuur in de Spiegel
  • filosoferen
Vier personen houden elk een kartonnen denkballon voor hun gezicht vast