Erfgoed in je klas. Wij tonen je hoe!

Oude familiefoto’s, het kapelletje vlakbij of leuke tradities zoals stoeten of feesten: erfgoed is overal! Erfgoed in al zijn vormen staat tegenwoordig opvallend in de kijker. Het basis- en secundair onderwijs spelen op die evolutie in, want erfgoed leent zich uitstekend om vakoverschrijdend te werken en projectwerk toe te passen.

Erfgoed, wat is dat nu juist?

Het staat voor alles wat we erven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, oude gebruiksvoorwerpen, foto’s ...(roerend erfgoed). Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, stoeten, feesten, liederen, dialecten ... (immaterieel erfgoed). Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

Waarom rond erfgoed werken op school?

  • Via erfgoededucatie worden leerlingen creatief uitgedaagd en ontwikkelen ze verschillende basisvaardigheden.
  • Via erfgoededucatie verwerven leerlingen kennis en inzicht in zichzelf en hun omgeving.
  • Erfgoededucatie is leergebiedoverschrijdend (wereldoriëntatie, muzische vorming, taal …).
  • Erfgoededucatie draagt bij tot historisch bewustzijn.
  • Erfgoed getuigt van de diversiteit in de samenleving. Het zet aan tot dialoog en daagt uit tot actief burgerschap.

Maak leerlingen daarom warm om oog te hebben voor erfgoed door linken te leggen met hun leven en de omgeving. Nodig kinderen uit om zelf op zoek te gaan naar stukjes verleden, erfgoed bevindt zich immers overal om ons heen. 

Thema
  • erfgoed
  • herinneringseducatie
Kinderen gekleed in ouderwetse kleren kijken door venster van oldtimer