Het antipestproject ’t Zal WELzijn

Leerlingen moeten zich goed, veilig en welkom voelen op school. Dat vindt iedereen. Toch blijft pesten een groot probleem in heel wat scholen in Vlaanderen. Met het initiatief ’t Zal WELzijn geven we een aanzet tot een overkoepelend anti-pestbeleid.

De creatieve projecten van 't Zal WELzijn rond welbevinden en de aanpak van pesten lopen tussen 7 november 2016 en 24 februari 2017.

Vanuit het voorlezen of samen lezen van een sterk verhaal gaan de 54 deelnemende scholen via een creatief project in kaart brengen hoe de sfeer is op hun school. Samen met een cultuureducatieve organisatie, die hen gratis begeleidt, houden ze zichzelf een spiegel voor en bekijken ze hoe het gesteld is met het welbevinden in de school. Ze betrekken hierbij ouders, andere leraren en leerlingen. Doorheen het project komen ze tot een creatie die symbool staat voor het welbevinden op hun school. Dit kan een beeld zijn, een videoreportage, een uitvergroot gedicht, een theatervoorstelling, een muziekcreatie, een lied, een verhaal/boek, een dansvoorstelling …

Door hierrond samen te werken, werken ze vanuit hun school preventief aan een veilig klimaat. Cultuureducatieve projecten dragen namelijk bij aan een positieve sfeer, waar kinderen worden aangesproken op hun authenticiteit. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten 2017 stelt iedere school haar creatie voor aan een breder publiek.

De culturele organisatie die hen begeleidt, krijgt een uitgebreide vorming rond lezen van verhalen, cultuuronderwijs (Cultuur in de Spiegel) en het thema welbevinden. In maart 2017 krijgen de deelnemende leerkrachten zelf ook gratis vorming rond beide thema’s tijdens een inspiratiedag op een culturele plek.

Ben je op zoek naar inspiratie en tips om rond de pestproblematiek op school aan de slag te gaan, neem dan zeker een kijkje op onze inspiratiepagina.

Wil je weten hoe de verschillende projecten werden ingevuld? Je vindt de verslagen op de pagina met praktijkvoorbeelden.

Want pesten aanpakken doe je niet alleen. Het is een taak van ons allen.’t Zal WELzijn.

Dit project is een initiatief van het Overlegplatform Welbevinden van de Vlaamse Onderwijsraad, CANON Cultuurcel en Iedereen Leest om scholen en de samenleving te sensibiliseren en bewust te maken met betrekking tot de pestproblematiek. 

Heb je vragen? Bel 02 553 96 63 of mail naar dynamo [at] ond.vlaanderen.be.

Logo 'tzal wel zijn