Het poëziepaleis

Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt van Nederland voor iedereen die meer wil weten over poëzie voor en door kinderen en jongeren.

Op www.poeziepaleis.nl vind je onder ‘educatie’ een schat aan gratis uitgewerkt lesmateriaal voor het lager en het secundair onderwijs. Lees zeker hun negen tips voor het schrijven van gedichten.

Thema
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie