Hoe breng je cultuur aan in élk vak en voor iedere leerling?

Is cultuuronderwijs enkel een taak van de leerkracht muzische vorming of esthetica? Kan je ook cultuur binnen brengen in wiskunde, wereldoriëntatie of elektriciteit?

Cultuur kan je breed interpreteren. Cultuur maakt ons bewust van wie we zijn, wat we denken en wat we doen.

Door stil te staan bij de eigen cultuur en die van anderen, ontwikkelen jongeren eigen culturele interesses, voorkeuren, argumenten. Zo draagt cultuuronderwijs bij tot een brede identiteitsvorming en mag het niet ontbreken binnen je lessen.

Thema
  • Cultuur in de Spiegel
  • Cultuur in de Spiegel