Inspiratiedag Cultuur op School

Met enthousiaste collega-leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en medewerkers uit het cultuureducatieve veld een hele dag ondergedompeld te worden in cultuureducatieve prikkels?

CANON Cultuurcel organiseert inspiratiedagen rond cultuur op school.

We inspireren je met workshops en goede praktijkvoorbeelden. We verkennen het cultuureducatieve aanbod. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. 

Voor wie

Voor iedereen die een hart voor cultuur binnen onderwijs heeft. Eerst en vooral voor leerkrachten, maar de deuren staan open voor directies, docenten, pedagogisch begeleiders, cultuurcoördinatoren, onderwijsinspectie, leerkrachten dko, educatieve medewerkers...

Hoe gevarieerder de mix van deelnemers, hoe interessanter en breder de input en de uitwisseling. 

Congres-en erfgoedcentrum Lamot