Kijk naar mij: circus-pedagogie

Als leerkracht werk je dagelijks met groepen. Elke leerling is uniek en het omgaan diversiteit binnen een groep is niet altijd evident. Deze publicatie gebruikt de circus-pedagogie als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren.

Kijk naar mij  is een publicatie van Circusplaneet in samenwerking met Jeugddienst Gent, geschreven door Steven Desanghere. De bundel focust op verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid. Het is geen beschrijving van hoe het nu moet, maar wel hoe het kan. Het gaat bijna nooit om de kunstjes of het materiaal op zich, maar om de aanpak. Een aanpak die iedereen die met kinderen en jongeren werkt kan toepassen, zonder zelfs maar één echte circustruc te hoeven leren. Want circus als werkvorm kan bijzonder succesvol zijn, ook als je werkt met bijzondere doelgroepen.

Thema
  • circus
  • welbevinden en pesten