Kunstkuur in afstandsonderwijs.

De Kunstkuur trajecten binnen de huidige maatregelen krijgen een andere invulling. Hoe pak je dat aan?

 

Zet in op de reflectie op cultuur, zeker in deze tijden

Ook in deze periode kunnen een academie en de school die samen een Kunstkuur doorlopen van op afstand leerinhouden aanbieden. In deze vreemde tijden is de emotie in een gedicht, een verhaal over eenzaamheid of samenzijn, een ontroerend beeld of een eigen creatieve verbeelding immers enorm waardevol. Breng dit dus zeker aan in de samenwerking en maak linken met de lesinhoud. Voorzie een moment om samen terug te blikken op de ervaring en er een leergesprek aan te koppelen. Net in die reflectie ligt de waarde van cultuuronderwijs. Je houdt een spiegel voor en verhoogt het cultureel bewustzijn. Het kader Cultuur in de Spiegel biedt hier een gemeenschappelijke taal. Prof.Dr. Barend Van Heusden licht het belang van cultuuronderwijs toe in deze periode van afstand, alsook erna.

 

 

De samenwerking loopt door, maar op afstand.

Kunstkuur laat een academie 3 jaar samenwerken met het regulier onderwijs. Bij een Kunstkuur-traject staan leerkrachten uit het dko met leraren uit het kleuter-, basis of secundair onderwijs als co-teachers voor de klas en leren ze van elkaar.

Wat zijn de mogelijkheden bij afstandsonderwijs?

De officiële richtlijn zegt dat leerkrachten van de academie niet worden beschouwd als “externen” (die nog even de school moeten mijden), maar als “essentiële derden”. Dit betekent dat zij opnieuw in de school mogen langskomen voor hun Kunstkuur-opdracht. Samenwerkingen kunnen met andere woorden opnieuw doorgaan, maar zowel school als academie moeten natuurlijk inschatten of de concrete situatie dit toelaat.

Toch beseffen we dat contactmomenten heel beperkt zijn. We bevroegen de leerkrachten betrokken bij een Kunstkuur naar hun invulling.

Het Kunstkuur project tussen de Academie GO! School Beeldende Kunsten Tongeren en de GO! basisschool Atheneeke loopt gewoon door.

‘Ik overleg met de betrokken klasleerkracht en werk dan opdrachten uit die ik naar de directie van het Atheneeke stuur. Hierdoor blijft de koppeling aan het leerplan muvo en de lesthema’s gewaarborgd. De klasleerkrachten zorgen voor de aansluiting met andere vakken, zoals wereldoriëntatie.’

Leen Vrolix – Leerkracht beeld - GO! School Beeldende Kunsten Tongeren

Bekijk de tips per discipline

 

Gemaakt met Padlet
Thema
  • Kunstkuur
  • Cultuur in de Spiegel
  • Kunstkuur
Een close-up van een maquette