Lestips bij de Woutertje Pieterse Prijs

Op woutertjepieterseprijs.nl vind je uitgewerkte lessuggesties bij de meer dan 25 bekroonde boeken.

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek.

Om het onderwijs aan te moedigen wordt er bij ieder winnende boek lesmateriaal ontwikkeld.

Thema
  • literatuur en leesplezier
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie