Maak kleuters fit voor lezen

'Leesproblemen kan je beter voorkomen dan remediëren', zegt Marjolein Noé van Thomas More Antwerpen. 'Als kleuterleerkrachten aandacht hebben voor de risicosignalen, raakt een kind in het eerste leerjaar niet meteen achterop.' Hun nieuwe website fit-voor-lezen helpt je hierbij.

Kleuterleerkrachten besteden steeds meer aandacht aan een goede voorbereiding op lezen. De kern van die voorbereiding zit in het nieuwsgierig maken van kinderen naar klanken, letters, verhalen en boeken.

Kleuters kunnen veel zelf ontdekken, maar nog veel meer als we hen er expliciet en doordacht materialen en kansen voor aanbieden. In de praktijk zijn daarvan veel mooie voorbeelden, ondersteund door de recentste kleutermethodes en inzichten.

De website fit-voor-lezen toont je de aandachtspunten en aanpakken die belangrijk zijn voor elke kleuter. Met hun checklist en poster verlies je geen enkel signaal uit het oog.

Onze collega's van Klasse schreven een uitgebreid verslag over de 10 voorspellers van leesproblemen. Lees hun artikel.

Thema
  • literatuur en leesplezier
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Poster voor Fit voor Lezen met cartoon mannetjes en tips Poster kleuters fit voor lezen. Cartoon van twee juffen die een kindje met een beker vast omhoog dragen.