Netwerk Lezen op School. Doe je mee?

Op zoek naar lesmateriaal en boekentips rond leesplezier en leesbevordering in de basisschool? Dan is het Netwerk Lezen op School iets voor jou! Je ontmoet er andere leerkrachten om ideeën en lestips uit te wisselen.

De volgende Netwerkdagen Lezen op School 
 

Deze dagen bijscholing zijn volledig gratis en we voorzien aanwezigheidsattesten.

Wat mag je verwachten?

Samen werk maken van inspirerende leesomgevingen op school, daar zetten we tijdens deze inspiratie- en ontmoetingsdagen volop op in. We nodigen interessante sprekers uit, laten (jeugd)auteurs aan het woord, organiseren bezoeken aan inspirerende plaatsen én er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen en praktijken door de leerkrachten zelf. 

Waarvoor staat het netwerk?

Iedereen Leest engageert zich als partner om samen met CANON Cultuurcel dit netwerk van experten mee uit te bouwen. De rode draad is Lezen op school. Leerkrachten zijn immers de belangrijkste schakel in het leesbeleid op school. Boekenjuffen en -meesters zijn dé ambassadeurs van leesplezier, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het hele schoolteam. Er zijn immers veel goede redenen om leesplezier op school een plaats te geven. Elke leerling wordt er beter van, want wie graag leest, zal meer én beter lezen. 

Naast het bij elkaar brengen van alle genomineerden en laureaten van Beste Boekenjuf/meester van de afgelopen jaren zetten we dit netoverschrijdende netwerk open voor leerkrachten basisonderwijs uit heel Vlaanderen en Brussel die zich willen vastbijten in leesplezier en in het werken met boeken in en buiten de klas. Hoe meer leerkrachten het belang en de rol van boeken en leesplezier delen, hoe meer leerlingen met het leesvirus kunnen besmet worden.  

Thema
  • literatuur en leesmotivatie
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
mensen bekijken boeken