picto-play 1.0

Een methodiek om kinderen en jongeren mee publieke (speel)ruimte te laten ontwerpen. Makkelijk te hanteren en gratis beschikbaar.

Wat is Picto-play?

 • Een overwogen maar eenvoudig te gebruiken inspraaktool. 
  De iconen vormen een eenvoudige tool om kinderen en jongeren (vanaf ca. 9 jaar) collages te laten maken voor de inrichting van 1 plek of een reeks van plekken in de publieke ruimte. De collages houden het midden tussen een lijst met eisen en een ruimtegericht ontwerp. Ze dagen kinderen en jongeren uit om verder te denken dan klassieke speeltoestellen en standaard straatmeubilair.
 • Een brede blik
  Deze tool is een instrument om op een vlotte manier een inspraakactie op te zetten rond een concrete speelruimte of een publieke ruimte. Het laat ook toe om de ruimte op wijkniveau te bekijken en dus een meer omvattend kind- of jongerenweefsel in kaart te
  brengen.
 • Een flexibele tool inpasbaar binnen uw project
  Het powerpoint-format laat toe om de tool aan te passen op maat van jouw project. Je kan gemakkelijk een eigenn ‘catalogus’ van ruimtelijke elementen samenstellen en eigenhandig icoontjes bewerken of bijmaken. 
 • Een communicatie-instrument 
  De kineren en jongeren kunnen hen wensen op een visuele manier laten zien aan de ontwerpers en uitvoerders van het project. Verschillende voorstellen kunnen met elkaar vergeleken worden en er kan zo naar een gezamelijk gedragen ontwerp gewerkt worden.
 • Een uitgeteste tool
  Dit instrument is gegroeid vanuit de praktijk. Het idee kreeg een eerste vorm binnen een inspraakproject voor het Harmoniepark in opdracht van Stad Antwerpen. Het is in de loop van de jaren verder ontwikkeld en uitgebreid getest.
Thema
 • architectuur
 • innovatie
 • speelplaats
Kinderen kijken op satellietfoto