Praten over romanfragmenten in de klas

Zoek je materiaal voor een inhoudsvolle, lezersgerichte manier om klassikaal gelezen fragmenten te bespreken?
Op de Nederlandse website 'pratenoverromanfragmenten.nl' vind je kant-en-klare werkbladen en lessuggesties bij een aantal boeiende romanfragmenten. Ze zijn uitgewerkt voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

De makers presenteren heel concreet voorbeeldmateriaal voor nog meer leesplezier! :

  • fragmenten uit moderne romans die je binnen een lesuur klassikaal kan lezen en bespreken
  • vragen die aanzetten tot een open klasgesprek over de inhoud van de gelezen fragmenten
Thema
  • literatuur en leesmotivatie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
  • / Secundair onderwijs
covers van boeken