Puzzling Poetry Schatkist - app - 8+

Puzzling Poetry Schatkist is een app voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Aan het begin van de game is de wereld ontdaan van alle kleur. Door gedichten in elkaar te puzzelen, kunnen spelers de wereld weer kleur geven.

Gebruik je fantasie, puzzel met poëzie en geef de wereld weer kleur in de klas

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen ritme, rijm, herhaling en andere kenmerken van poëzie. De app bevat gedichten van twaalf bekende Nederlandse en Vlaamse dichters. 

Leerlingen kunnen door te puzzelen met deze woorden, kleur terugbrengen en gedichten doorgronden. Als eind opdracht kunnen ze bovendien een eigen gedicht maken. 

Download direct in de Play Store of de App Store.

Speciaal voor in de klas is er ook een whiteboardversie van de app gemaakt; download via puzzlingpoetry.nl

Thema
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Applicatie puzzling poetry. De applicatie toont een gedicht waarin kleurrijke vlakken sommige woorden verbergen.