Raadgedicht: spelen met poëzie

Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Misschien kun jij het raden? Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig. Vanaf 9 september 2019 komen er gedurende 10 weken nieuwe raadgedichten!

Tien weken lang verschijnt er op de website raadgedicht.nl elke maandag een gedicht waarin één woord ontbreekt. Iedereen mag raden welk woord dit is en kan via de website de oplossing insturen.

Je kan individueel meedoen of (stemmen) met de klas. Daar komt dan wat onderhandelen bij kijken waardoor je meteen aan sociale vaardigheden werkt. Soms proberen leerlingen met grammatica-argumenten hun eigen oplossing te promoten. Geweldig toch?

Je kan ook de gedichten ophangen op de speelplaats om iedereen te triggeren en je kan ook ouders laten meedoen! Reacties kan je dan verzamelen via post-its of via een deponeerbox.

Elke vrijdag verschijnt de oplossing in de vorm van een woordwolk.

Thema
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Raadgedicht tekst: 'Ik loop door het bos, op een [lege plek] van bladeren, de eikenbomen kruisen, de berkenbomen buigen'