Raadgedicht: spelen met poëzie

Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Misschien kun jij het raden? Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Tien weken lang verschijnt er op de website raadgedicht.nl elke maandag een gedicht waarin één woord ontbreekt. Iedereen mag raden welk woord dit is en kan via de website de oplossing insturen.

Je kan individueel meedoen of (stemmen) met de klas. Je kan de gedichten ook ophangen op de speelplaats om iedereen te triggeren en ook ouders kunnen meedoen! Reacties kan je verzamelen via post-its of via een deponeerbox. Elke vrijdag verschijnt de oplossing in de vorm van een woordwolk.

Thema
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie