Sing Me In: samen zingen voor integratie

Samen zingen en op die manier de participatie en integratie van kwetsbare jongeren in de samenleving verhogen. Het ‘Sing Me In’ project biedt muziekleerkrachten, kinder- en jeugdkoordirigenten en anderen geïnteresseerde didactische tips en methodes aan.

Samen zingen is een leuke sociale activiteit. Zelfs bij mensen met uiteenlopende achtergronden zorgt samen zingen voor een sterke emotionele band. Door de gedeelde ervaring van schoonheid, inspanning en plezier ontstaan en ontwikkelen zich nieuwe relaties die gebaseerd zijn op gelijkheid: schijnbare verschillen verdwijnen en maken plaats voor dialoog en begrip. Daarom is zingen ook een ideaal middel om cohesie, samenwerking en amusement in de klas en op school te scheppen. Het is waardevol voor alle leerlingen en leerkrachten, maar het is in de eerste plaats belangrijk wanneer we spreken over jongeren met een migratieachtergrond.

Het ‘Sing Me In’-project werd gecoördineerd door de Europese Koorfederatie. Met elf muziekorganisaties uit tien landen, zoals Koor&Stem, sloegen ze de handen in elkaar en verzamelden ze goede praktijkvoorbeelden. Gebaseerd op die rijke input uit het veld en met de steun van experts en ervaringsdeskundigen werden nieuwe pedagogische inzichten ontwikkeld. Drie handboeken en een repertoirebundel voor kinder- en jeugdkoordirigenten en leerkrachten vormen de belangrijkste tastbare resultaten van het project.

Werk je op school met kwetsbare kinderen en jongeren? Er bestaat geen magisch recept of toverformule die je in iedere schoolcontext kan toepassen. Je zal zelf met je leerlingen het reispad moeten bepalen. Net zoals je een reis naar een onbekende stad voorbereidt, heb je misschien een gids nodig die je de weg wijst. Het handboek Werken in een schoolcontext bespreekt een aantal vragen die je jezelf kan stellen als je wil gaan zingen met de leerlingen in je klas of op je school en welke stappen je kan zetten op weg naar een succesvolle en leuke zangervaring. Dit boekje is gebaseerd op praktische tips en vragen die ze verzamelden tijdens een intensief onderzoek naar zangprojecten met jonge migranten en vluchtelingen over heel Europa. Ook de repertoirebundel is interessant materiaal wanneer je inspiratie nodig hebt. In deze Engelstalige bundel vind je video’s, liedjes, oefeningen …

Thema
  • gelijke kansenbeleid/armoede
  • geluid en muziek
  • interculturaliteit
  • wereldburgerschap
Affiche 'sing me in: collective singing in the integration process of young migrants. www.SingMeIn.eu'