Vanaf september 2019 gaan 98 scholen nauw samenwerken met een Academie in de omgeving.

Volgend schooljaar gaat Kunstkuur van start. Gedurende drie schooljaren delen leraren uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met een basis-, secundaire school of instelling voor hoger onderwijs.

Via Kunstkuur voegen leraren uit het dko hun expertise toe aan een lerarenteam én omgekeerd. Beide partners leren van elkaar. Op die manier is Kunstkuur een belangrijk instrument voor het realiseren van een kwaliteitsvol cultuuronderwijs voor iedere leerling, een prioriteit van de Beleidsnota Onderwijs en Vorming.

De Vlaamse regering zet in op initiatieven die de drempel kunnen verlagen én die het cultureel bewustzijn en de culturele expressie kunnen versterken. Cultureel bewustzijn en culturele expressie zijn bovendien verankerd in de nieuwe eindtermen als één van de zestien sleutelcompetenties.

Het lokale samenwerkingsinitiatief Kunstkuur is alvast een aanzet tot het uitbouwen van duurzame partnerschappen tussen scholen en academies. En maakt het faciliteren van andere verbindende initiatieven mogelijk. Zo hoopt de Vlaamse regering ook de drempel te verlagen voor alle jongeren naar het deeltijds kunstonderwijs.

 

Enkele voorbeelden:

  • Idolen. Van the Holy Wood tot Hollywood. Onze-Lievevrouwcollege, Brugge. Leerkrachten uit de 2de graad gaan in samenwerking met de Academie van Brugge –  in de lessen Nederlands, geschiedenis, godsdienst, Latijn en Plastische Opvoeding – de kracht van beelden ontdekken en leren toepassen. Idolen en helden in de kunst en samenleving vormen de rode draad van dit project. De leerlingen leren de kracht van beelden kennen en verwerven zo ook inzicht in de beeldvorming over andere culturen. Ze leren zo respect opbrengen voor de manier waarop ideeën en ervaringen in verschillende culturen uitgedrukt worden. Via verbeeldend werken leren ze hun eigen ideeën en ervaringen uit te drukken in persoonlijke creaties.
  • Kunstketten. De Vrije Basisschool Sint-Albert, Sint-Jans-Molenbeek wil muzische leerlijnen uitwerken voor de hele school in samenwerking met de Sint-Lukasacademie van Schaarbeek. De academie is op haar beurt op zoek naar didactisch, pedagogische vaardigheden om een diverse groep aan jongeren te begeleiden in de Brusselse grootstedelijke context. Over twee jaar wilt de VBS Sint-Albert graag een vestiging beeldatelier voor kinderen van de 1e en 2e graad oprichten in de Sint-Albertschool, alsook een 2e graad audiovisuele kunst. Door kinderen via Kunstkuur het jaar voorheen kennis te laten maken met de werking van de academie en met de leerkrachten, vinden hopelijk meer kinderen hun weg naar het deeltijdskunstonderwijs.
  • Muzisch maatwerk. De 3master uit Kasterlee is een school voor het buitengewoon basisonderwijs. Ze heeft heel wat kwetsbare leerlingen die moeizaam de weg vinden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en gaat daarom samenwerken met de stedelijke muziekacademie van Geel om leerlingen nog meer de kans te bieden om uiting te geven aan hun innerlijke wereld en aan de manier waarop zij de buitenwereld ervaren. In het muzisch handelen en door expressieve activiteiten kunnen de leerlingen via kleuren, vormen, gebaren, bewegingen, muziek, klanken en geluiden communiceren. Deze expressieve vormen kunnen zelfs een alternatief vormen ter compensatie van hun problemen met "talige" communicatie. De samenwerking tussen de 3master en de muziekacademie is een zeer grote meerwaarde voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, hun motivatie en het leren initiatief nemen.
Thema
  • Cultuur in de Spiegel
  • Kunstkuur
Locaties van Kunstkuur trajecten