Verbinden. Verruimen. Verdiepen. Vijfentwintig jaar CANON Cultuurcel

De publicatie Verbinden. Verruimen. Verdiepen. blikt terug op de 25-jarige werking van CANON, de cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming.
Leerkrachten vertellen vanuit de praktijk hoe ze via Cultuurkuur, dynamoPROJECT en Kunstkuur werken aan het culturele bewustzijn en de culturele expressie van hun leerlingen. Experten vanuit het onderwijs- en culturele veld lichten het belang van cultuureducatie toe.

CANON Cultuurcel maakt al een kwarteeuw de brug tussen onderwijs en cultuur. Initiatieven zoals de jaarlijkse Cultuurdagen, dynamoPROJECT, Netwerk Lezen op School en poëziesterren stimuleren het werken aan en de aandacht voor het cultureel bewustzijn en de culturele expressie. Deze publicatie blikt terug op de 25-jarige werking van CANON, de cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming en laat daarbij mensen aan het woord die inspireerden, ontroerden, zin en betekenis aanreikten. Ish Ait Hamou, Sophie De Schaepdrijver, Maud Vanhaewaert zijn enkelen die het belang van kwaliteitsvolle cultuureducatie in het onderwijs toelichten vanuit hun ervaring en deskundigheid. Als experten op het veld vertellen leerkrachten hoe ze cultuur verweven met de lespraktijk.

 
cover Verbinden.Verruimen.Verdiepen. 25 jaar CANON Cultuurcel