U bent hier:

Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Inzetten op een nauwere samenwerking biedt meerwaarde voor dko en leerplichtonderwijs

Het dko heeft een ruim aanbod aan kunstopleidingen in de vrije tijd. Met het nieuwe niveaudecreet van het Deeltijds Kunstonderwijs worden de opleidingen woord, dans, beeld en muziek uitgebreid, met bijvoorbeeld cabaret of dj.

Via het project Kunstkuur kunnen kinderen en jongeren nu ook op school proeven van deze kunstvormen. Het project voorziet de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs en een plaatselijke academie.

De samenwerking bestaat erin een project uit te werken waarbij leerkrachten uit het dko op de klasvloer ondersteuning bieden. Zo worden kunst en cultuur geïntegreerd aangeboden aan de lesinhoud.

 

Meerwaarde voor de leerlingen en studenten

Door dko-leerkrachten in de klas te brengen, is het dko niet langer een nobele onbekende. Ze laten leerlingen op een laagdrempelige manier kennis maken met een kunstopleiding.
Heel wat kinderen en jongeren vinden vandaag niet de weg naar het dko omdat zij in een socio-economisch milieu leven waar deelname aan het Deeltijds Kunstonderwijs geen evidentie is. Nochtans kan een dko-opleiding voor velen onder hen zinvol zijn, niet enkel als hobby, maar ook als hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie in de maatschappij.

 

Meerwaarde voor academies én scholen

  • Heel wat scholen van kleuter- en leerplichtonderwijs zijn vragende partij voor ondersteuning op het vlak van kunst- en cultuureducatie door artistieke professionals. Leerkrachten in het kunstonderwijs zijn zelf kunstenaars en dus goed geplaatst om de vonk te laten overspringen. Zij kunnen hun collega’s van basis- of secundair onderwijs inspireren en ondersteunen op het vlak van muzische vorming.
  • Leerkrachten uit het dko leren het basis-, secundair of hoger onderwijs van binnenuit kennen en kunnen zich daardoor professioneel versterken (bijvoorbeeld leren omgaan met taaldiversiteit). 
  • Als academies samenwerken met scholen is de kans groot dat mensen elkaar goed leren kennen. Zo worden duurzame banden gesmeed. Ook een lokale partner zoals een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 

 

Het project Kunstkuur

Kunstkuur zal het platform zijn binnen cultuurkuur.be waar er samenwerkingsverbanden kunnen opgericht worden tussen een academie en een nabijgelegen school basis-, secundair, of hoger onderwijs. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen engageren zich voor 3 schooljaren en werken een samenwerking uit op maat van de school. Een dko-leerkracht zal via een puntenenveloppe vanuit het dko, voor gemiddeld 6 wekelijkse lestijden het schoolteam van de basis-, secundaire of hogeschool versterken.

Op 1 september 2019 zullen de eerste lokale samenwerkingsinitiatieven van start gaan.

Kunstkuur ondersteunt financieel tot maximaal 1059 euro per schooljaar en inspireert door op het platform good practices en leermiddelen te delen.

In januari 2019 gaat Kunstkuur online. De aanvraag voor 2019-2020 moet je uiterlijk op 1 maart 2019 indienen.

 

Noteer alvast volgende data in je agenda voor infosessies over Kunstkuur: ma. 12 november, do. 22 november, wo. 28 november. Meer nieuws volgt later!

 

  • Deel deze pagina