U bent hier:

Kunstkuur

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie

Vanaf september 2019 stimuleert Kunstkuur de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie.

 

Gedurende drie schooljaren deelt een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer binnen een school of instelling van het hoger onderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen in de klas. De kunstleraar wordt zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt zijn didactisch handelen. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het dko en werkingsmiddelen geeft Kunstkuur een boost op het gebied van muzische vorming en biedt het de mogelijkheid om cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.

Aanvragen moeten ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart .

Op onze infosessies in november geven we alle uitleg en kan u terecht met uw vragen over een aanvraag indienen.

 

 

 

Waarom Kunstkuur?

 • Kunst en cultuur spelen een grote rol in het bewustwordingsproces van elk individu. Kwalitatieve muzische vorming in het basisonderwijs blijkt geen evidente uitdaging en in het secundair worden we geconfronteerd met nieuwe eindtermen, waaronder ‘cultureel bewustzijn en culturele expressie’.
 • Heel wat scholen van kleuter- en leerplichtonderwijs en instellingen van het hoger onderwijs zijn vragende partij voor ondersteuning op het vlak van kunst- en cultuureducatie door artistieke professionals. Leerkrachten in het kunstonderwijs zijn zelf kunstenaars en dus goed geplaatst om de vonk te laten overspringen. Zij kunnen hun collega’s van basis- of secundair onderwijs inspireren en ondersteunen in vakgebieden waar ze minder vertrouwd mee zijn.
 • Leerkrachten uit het leerplichtonderwijs én het dko versterken elkaar, ieder vanuit zijn expertise en ervaring op de klasvloer. Het gaat om een verbindende samenwerking. De beide partners vullen elkaar aan in hun professionaliteit en leren van elkaar.
 • Muziek, dans, theater en andere kunstvormen geven leerlingen en studenten een andere taal om zich in uit te drukken. Door het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te versterken ontwikkelen ze zich in brede zin tot mens. Leerkrachten leren hen op een andere manier kennen en ontdekken hun verborgen talenten. In het nieuwe niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs zijn trouwens nieuwe opleidingen opgenomen, zodat het aanbod binnen de domeinen muziek, dans, woordkunst en drama, beeldende en audiovisuele kunsten enorm uitgebreid is.
 • De verschillen tussen kinderen in een zelfde leeftijdsgroep worden groter en ook complexer. Meer leerlingen hebben een moedertaal die niet het Nederlands is, hebben specifieke onderwijsbehoeften omwille van een beperking of groeien op in armoede. Door in een klas van het leerplichtonderwijs les te geven verkent een leraar uit het dko in de praktijk de didactische en pedagogische principes die hier op inspelen. En kan hij deze meenemen naar zijn academie.
 • Als academies samenwerken met scholen is de kans groot dat ze elkaar goed leren kennen. Zo worden duurzame banden Ook een lokale partner zoals een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 
 • Kunstkuur laat leerlingen in hun school of studenten uit het hoger onderwijs tijdens hun opleiding het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs ervaren. Het maakt de stap naar een kunstopleiding Heel wat kinderen en jongeren vinden vandaag niet de weg naar het dko omdat zij in een socio-economisch milieu leven waar deelname aan het deeltijds kunstonderwijs geen evidentie is. Nochtans kan een dko-opleiding voor velen onder hen zinvol zijn, niet enkel als hobby, maar ook als hefboom voor een hoger welbevinden en een betere integratie in de maatschappij.

 

Hoe pak je het aan?

Ga de samenwerking aan

 1. Vooraleer een aanvraag in te dienen, is het belangrijk om de noden van de school én de academie in kaart te brengen. Betrek je team hierbij. Denk bewust na over je redenen om te starten met Kunstkuur. Waarom willen wij ermee starten? Wat verwachten wij ervan? Waarin zoek je ondersteuning, wat zijn de noden en welke muzische domeinen of thema’s wil je aantrekken of aanbieden als academie? Ga samen op zoek naar een invulling die door het hele team gedragen wordt.
 2. Nodig mekaar dan uit tot een verkennend gesprek. Wissel duidelijk jullie concrete wensen en noden uit. Alleen zo kan een samenwerking slagen. Kunstkuur ontwikkelde een leidraad om het eerste contact vlot te laten verlopen en een sterk dossier op te stellen. Gebruik zeker het plan van aanpak en haal inspiratie uit andere praktijkvoorbeelden. (link)
 3. Denk ook eens aan een externe derde partner uit de buurt die je relevant vindt voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkingsinitiatief. Een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kan het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 
 4. Dien een aanvraag in tussen 1 januari en 1 maart 2019. Een school van het basis-, secundair of hoger onderwijs of de academie kan de aanvraag indienen.
 5. Beide partners bepalen bij de overeenkomst welke kunstopleidingen in de samenwerking worden opgenomen. In welke format dit gebeurt ligt ook bij de partnerscholen: zet je de extra uren in voor een project dat in een periode van 1 maand loopt, of verkies je een langdurige ondersteuning gedurende een heel schooljaar?
 6. Kunstkuur voorziet een werkingsbudget van maximum 1059 euro per schooljaarIn april 2019 verneem je of je projectaanvraag werd goedgekeurd.

Bij een goedgekeurd project

(Vanaf september 2019 kunnen 80 projecten van start gaan)

 1. Om de goede samenwerking te garanderen is overleg zeker aangewezen. Leerkrachten leren vooral door samen te reflecteren over hoe ze samenwerken, waarom iets belangrijk is voor hen, wat hun verwachtingen zijn, hoe ze iets ervaren hebben, of wat ze hun collega net wel of niet zagen doen. Samenwerking zorgt voor professionalisering van de leerkrachten.

 

Voorwaarden

 

Administratieve informatie