Kunstkuur - delend netwerk

Op 13 november 2019 kwamen de leden van het delend netwerk Kunstkuur voor het eerst samen in het Graaf de Ferrarisgebouw te Brussel. Samen zetten we de prioriteiten uit van ons delend netwerk.

 

Wit bord met brainstorming van leden over wat ze belangrijk vinden: expertisedeling met workshop, studiedag en opleiding. Daarnaast ook delen van informatie en inspiratie, planlast verminderen, intervisie, vorming van team, inhoudelijk afstemmen, communicatie (tegen frustratie), team building, nabespreking, inhoudelijk afstemmen, ontwikkelingsgericht werken, kennismaking, vooroordelen wegwerken en nabespreking

 

Documenten
 

Teamteaching

Onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Arteveldehogeschool vanuit het Steunpunt Onderwijsonderzoek leidde tot een leidraad vol praktische handvatten over teamteaching. Deze leidraad is gebaseerd op rijk bronnenmateriaal met ervaringsdeskundigen en experten in teamteaching uit het Vlaamse basisonderwijs. 

 

Meer volgt...