U bent hier:

Kunstkuur voorwaarden

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Gedurende drie schooljaren deelt een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer binnen een school of instelling van het hoger onderwijs. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school.

 

Aanvragen moeten ingediend worden tussen 1 januari en 1 maart .

De samenwerking duurt drie schooljaren.

Aan een samenwerking nemen minstens één academie en één school voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deel. Op vraag van die partners kunnen andere externe partners die ze relevant achten voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkingsinitiatief betrokken worden. Denk hierbij aan een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar.

De partners dienen een aanvraag in die volgende onderdelen omvat :

  • de planning van de leeractiviteiten
  • de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen
  • een schets van de beginsituatie rekening houdend met de context en specifieke behoeftes van de beide partners.
  • een beschrijving van de manier van aanpak: op welke manier zal je de expertise tussen de leerkracht, dko-leerkracht en eventuele partner delen, inzetten en verhogen?
  • als er samengewerkt wordt met een externe partner, de manier waarop deze samenwerking wordt vormgegeven
  • het aantal lestijden die voorzien worden voor de samenwerking
  • de initiatieven die worden genomen om leerlingen uit het basis- of secundair onderwijs toe te leiden naar het dko.