100 jaar geleden

De leerlingen van het derde leerjaar van Basisschool De Horizon vergeleken het leven van vandaag met hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging. Hun bevindingen goten ze eerst in scenario’s om er daarna een heuse film van te maken! Zo werden de leerlingen afwisselend acteur, regisseur en deel van een filmploeg én koppelden de leerkrachten de lessen W.O., I.C.T en Muzische Vorming aan elkaar.

‘De goesting om samen te werken met de Stedelijke Kunstacademie leefde al een tijdje’, vertellen juf Michelle en juf Ines, beide leerkrachten van de twee derdes. ‘We overlegden op voorhand met de academie om de invalshoek en het thema van dit traject te bepalen.

Omdat we extra wilden inzetten op drama, leerden we Juf Anke kennen. Zij geeft Woord op de academie en dankzij haar kwam de nodige (drama)expertise onze school binnen gefietst. Dat we zouden lesgeven in co-teaching was ook voor haar nieuw. Spannend!’ Als onderwerp kozen we voor de school van vroeger en nu. Dat komt aan bod tijdens de lessen Wereldoriëntatie. Zo konden we het project aan de leerinhouden linken.

Historisch bewustzijn ontwikkelen

‘Tijdens de les stonden we stil bij de verschillen tussen de school van 100 jaar geleden en de school nu. Door begrippen uit het handboek te verbinden met filmpjes, werd het thema vooraf in de klas stevig uitgediept.’

‘We triggerden de leerlingen door op grote flappen na te denken over situaties op school die we elke dag tegenkomen. Hoe zouden leerlingen die situaties 100 jaar geleden beleefd hebben? Bijvoorbeeld dorst hebben, verschuift zo van een blikje uit de automaat halen al snel naar water halen met een emmertje bij de waterpomp. Andere situaties waren onder meer het vullen van de afwasmachine of spelen op een iPad.

Dergelijke situaties projecteren naar een klas 100 jaar geleden doet de kinderen heel wat historisch bewustzijn ontwikkelen. Ze stelden zich luidop vragen: bestond een TV toen al? Welke tussendoortjes kon je verwachten in je boekentas? …’

Filmen met kostuums, figuranten en een lammetje

‘Die situaties zijn we gaan uitbeelden, en filmen!’, vult Anke aan. ‘Voor de situaties in de huidige tijd volstond de school als locatie. Voor het uitbeelden van de situaties 100 jaar geleden kozen we voor het historisch park Bokrijk. In de voormiddag verkenden we het park. Meteen selecteerden we locaties voor de scenario’s die de leerlingen hadden voorbereid.

Na de namiddagpauze gingen we in groepen onze scenario’s op de verschillende locaties filmen met iPads. Daar hadden we kostuums voor meegebracht. Het decor leende zich perfect en de figuranten uit het park stelden zich erg behulpzaam op. Zo kwam de schaapherder langs met lammetjes die de kinderen melk uit papflesjes mochten geven. De pastoor keek goedkeurend toe. De figuranten brachten ons helemaal in de sfeer van toen.

De leerlingen haalden hun beste acteer-, regisseur- en filmtalent naar boven. Deze rollen werden afgewisseld, zodat iedereen van alle aspecten kon proeven.

Het was geweldig verrijkend om samen te werken met de academie. Het was een constructieve samenwerking! Anke had veel fijne ideeën en ze stond voor alles open. Door haar enthousiasme en drama-ervaring wist ze de leerlingen extra te motiveren!

Inspraak tijdens het hele proces

‘Onze ICT-coördinator heeft alles tot een geheel aan elkaar gemonteerd’, vertelt Michelle. ‘Maar ook hierin hadden de leerlingen inspraak. Een leerling suggereerde bijvoorbeeld dat het mooi zou om bij de filmpjes toepasselijke muziek te plaatsen. Meteen werd er in de klas opgezocht welke muziek bij welke situatie uit het heden en uit het verleden zou passen. Op die manier groeide het traject, in interactie met de kinderen, verder uit tot een totaalbeeld van muziek, beeld, drama, multimedia en geschiedenis.’

Tips van juf Ines, juf Michelle en juf Anke

  • Maak voldoende tijd voor overleg. Vooraf, tijdens én achteraf. Dat was essentieel voor de slaagkansen van het project.
  • Een evenwichtige inbreng van de school en de academie zijn belangrijk. Vooraf hadden de leerlingen op school inzicht gekregen in perspectieven bij het maken van beelden, kikkerperspectief, vogelperspectief. Doordat de leerlingen goed voorbereid waren, ging de samenwerking tijdens het filmen vlotter.
  • Plan de film-momenten realistisch in. Werk in kleine, werkbare groepjes van een 6-tal leerlingen en trek er voldoende tijd voor uit. Daarvoor zijn voldoende begeleiders nodig. We hadden op dat moment een aantal stagiaires die we hiervoor inschakelden. Dat kwam erg goed uit.